אדר-שני תשי"ד - ועד תלמידי התמימים העולמי

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פורים תשי"ד

אסתר הלכה ל'א חסידישע רב'..

פורים של שנת תשי"ד חל להיות בעש"ק. זמן מה לפני חג הפורים נשאל הרבי במכתב היאך יהי' הסדר בנוגע להתוועדות וכו', והרבי ענה שבדעתו לעשות סעודה בש"ק סמוך לשקיעת החמה, כדי שבהמשך יוכלו להגיע ולהשתתף גם אנ"ש מערי השדה ולקבל כוס של ברכה וכו'. ואכן, בשבת קודש שושן פורים נטל הרבי את ידיו סמוך לשקיעה והי' פארברענגען לתוך הלילה, כשלסיום, לאחר מעריב והבדלה, חילק הרבי כוס של ברכה לכאו"א. אגב – כדאי לציין לפרט מעניין שאמר הרבי באמצע ההתוועדות. בין הדברים "שבודאי אילו הלכה אסתר להתייעץ עם רב מתנגד, הי' אומר לה שאסור לסכן את עצמה ולילך לאחשורוש. אלא מה, מרדכי הי' חסיד, אם לא, איך הי' יכול לתקן תקנה כזו של שתי' עד דלא ידע, אצל מתנגד אין דבר כזה של יציאה מההגבלות, רק אצל חסיד...".