אלול תש"נ - "כפר חב"ד"

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יום רביעי, כ"ט אלול, ערב ר"ה

במשך הלילה יצא לאור והופץ מאמר דא"ח מכ"ק אדמו"ר שליט"א על הפסוק (הנאמר לפני התקיעות) "יבחר לנו את נחלתינו את גאון יעקב אשר אהב סלה" שנאמר בשנת תשכ"ג והוגה כעת ע"י הרבי שליט"א.

אמירת הסליחות בבוקר נמשכה כשעה ואחרי הפסקה ממושכת (שבמהלכה נסע כ"ק אדמו"ר שליט"א למקווה) נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לתפילת שחרית.

עם סיום התפילה עלו אל הבימה של הרבי שליט"א מניין רבנים וזקני החסידים ל"התרת נדרים". אחרי אמירת הנוסח הנהוג בירך הרבי שליט"א בכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה עם כל בני הבית ובשורות טובות.

בשעות הבוקר חתמו ציבור אנ"ש על "הפ"נ כללי" ואחרי מסירת הפ"נים (שנמשכה היום עבור האורחים שהגיעו רק כעת ולא מסרו בימים הקודמים) ניגשה משלחת של נכבדי החסידים למסור אותו לרבי שליט"א.

בברכתו אמר הרבי שליט"א כי מפני טורח הציבור אין הזמן גרמא לקרוא את הפ"נ וכלפי שמיא גליא מה נכתב בו.

בהמשך, השמיע הרבי שליט"א ברכה שכללה את כל אותיות האל"ף בי"ת ואיחל שתהיה שנת אורה, שנת ברכה, שנת גאולה, שנת דיצה, שנת הוד והדר, שנת ועד טוב, שנת זכיות גדולות, שנת חיים טובים וארוכים, שנת טובות גדולות בטוב הנראה והנגלה, שנת יעוד טוב, שנת כלכלה, שנת לימוד בהצלחה מופלגה, שנת מילוי משאלות לבב כל אחד ואחת בתוך כלל ישראל - כח הציבור, שנת סייעתא דשמיא בכל הענינים הן בגשמיות והן ברוחניות, שנת עוז והדר לכאו"א מישראל בחייו הפרטיים ובחייו הכלליים - שיהדותו תהיה ביתר שאת וביתר עוז, שנת פדות, שנת צדקה, שנת קדושה וקוממיות, שנת שמחה וששון, שנת תורה ושנת תפילה ושנת תשובה ושנת תהילה.

זמן קצר אחר כך נסע הרבי שליט"א ל"אוהל", ממנו שב סמוך לזמן כניסת החג. (גם הקהל נסע היום ל"אוהל" כנהוג וכמקובל).