אלול תשל"ג - ר' אהרן דב הלפרין

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

"שיזרקו את השטן מבית דין של מעלה"

ש"ק פרשת נצבים-וילך, כ"ה אלול, "שבת סליחות", תשל"ג.

בעת ההתוועדות היתה הפתעה מאד גדולה וסוערת. כ"ק אד"ש דיבר תחילה בתוקף רב על הצורך הדחוף "להשבית אוייב ומתנקם", ובהמשך לכך, (ואומרים שזה לא היה אף פעם) הרבי הורה לקיים "כינוס ילדים" בימי הסליחות ובעשרת ימי תשובה, ואמר שהכינוסים יתקיימו "כדי להשבית אוייב ומתנקם בדחיפות הכי גדולה".

והיה עוד משהו מיוחד שכ"ק אד"ש ביקש שכל הילדים שישתתפו בכינוסים האלו, יתנו צדקה בתור שלוחים שלו, של הרבי, ולכן הוא יתן לכל ילד שתי פרוטות, פרוטה אחת לתת לצדקה בתור שלוחים שלו, ופרוטה שנייה בתור שכר טירחה על שנתנו את הפרוטה הראשונה בשליחותו. ואם ירצו יתנו גם את הפרוטה השנייה לצדקה.

הרבי גם אמר מה בדיוק יהיה בכינוס: שיהיה בו תורה, תפילה וצדקה ושיאמרו את הפסוקים "שמע ישראל", "ברוך שם", "תורה ציוה" ו"אבינו מלכנו" (הקצר, עד "והושיענו"). כמו כן הרבי חיבר נוסח מיוחד – שנפתח במילים "אמר הבעש"ט".

בסיום ההתוועדות, אחרי שפירט את כל ההוראות בקשר לכינוס, אמר הרבי: "בתור הקדמה לכינוס של מפי-עוללים – כל התינוקים והתינוקות שנמצאים כעת כאן שיאמרו לחיים...".

ובסוף ההתוועדות, לאחר שחילק לכל הילדים 'לחיים', ממש לפני שהרבי יצא מההתוועדות הוא אמר בהתרגשות גדולה עד מאד: "ועל-ידי שיסיימו את השנה באופן כזה, ישביתו אויב ומתנקם... ויבוטלו כל העניינים הבלתי רצויים... וכל הקטרוגים שיכולים להיות, וכמו שכתוב "ולא אבה ה' אלוקיך לשמוע אל בלעם"... שיזרקו את השטן מבית דין של מעלה".

מוצ"ש. לאחר הסליחות.

כל התפילות וגם ההתוועדות היום עדיין היו בבית-הכנסת הקטן. אבל הלילה, בשעות הספורות שנותרו עד לסליחות, הרסו את הקיר ומעתה בית-הכנסת גדל ביותר מפי שניים והוא מגיע עד רחוב קינגסטון. לקראת סליחות, מילא קהל עצום של אנ"ש ואורחים רבים את המקום, וגם הוא היה כבר מלא מפה לפה... מרוב המהירות לא הספיקו לנקות לגמרי את השטח החדש, וכשהרבי נכנס לסליחות הוא נאלץ בדרך למקומו לדלג מעל כמה וכמה שלוליות שהיו עדיין בשטח החדש של בית-הכנסת...

זהו התשרי הראשון שלי אצל הרבי, אבל כל הוותיקים אומרים שזה לא סתם שבאו השנה יותר אורחים - אלא הפעם זו לגמרי באין-ערוך לכל השנים הקודמות. הגיע "קהל עצום" של אורחים ואומרים שהשנה יהיה חידוש שלא היה לעולמים - הרבי הסכים להתפלל על בימה מוגבהת.

ימי הסליחות תשל"ג.

בכינוס הילדים היה מחזה מאד מרגש איך שהחסיד ר' בערקע חן שי' קרא בהתרגשות גדולה, בנוכחות הרבי, - את הנוסח המיוחד שהרבי ציווה לומר "אמר הבעש"ט וכו'" ואלפי הילדים חזרו אחריו, וגם הרבי חזר אחריו מילה במילה. אין באפשרות לתאר את המעמד הנשגב למי שלא נמצא כאן. בכלל, כשהילדים צעקו 'שמע' ו'אבינו מלכנו' ואמרו מילה במילה את הנוסח שהרבי כתב "אמר הבעש"ט" - הרגישו בחוש שיש כאן בעל-שמסקע עניינים של להעביר רוע הגזירה, אפילו שאנו איננו מבינים כלום.