אלול תשל"ו - ר' יצחק מאיר סוסובר

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

יום ב' ח"י אלול

הזאל כבר מלא מאפס מקום ובפרט האורחים שמתכוננים לברך היום ברכת הגומל. הצלם פריידין כבר התחיל לעבוד במלואו. מחכה שאד"ש יבוא מהבית ושיוכל לצלם את אד"ש. וכשאד"ש הגיע מהבית הסתובב אד"ש לצלם.

כשאד"ש נכנס לקריאת התורה הדחיפות היו נוראיות ולמזלנו לא עבד המיזוג אויר והיה מאוד חנוק. ובפרט שנודע מאתמול שהיום יקראו בס"ת של משיח (פעם הראשונה).

אד"ש נסע לאהל בשעה 3:00 לערך. לפנ"ז דיבר אד"ש עם א' (מקורב להרב ויינבערג) בג"ע התחתון. אחרי שאד"ש חזר מהאהל – אחרי מנחה. קרא אד"ש להר' חדוקוב (הדחיפות בחוץ היו נוראיות, וכמובן שאחרת משהיה בהתוועדות בכ"ח תמוז שאז היה ריק מקהל).

הר' חדוקוב יצא והודיע שאד"ש יתוועד בשעה 9:30 ולפני זה תתקיים תפילת ערבית. בשעה האמורה נכנס אד"ש להתוועדות. צווה לנגן ניגון הכנה למאמר ואמר מאמר ד"ה אתם ניצבים גו'.

התקיים מגבית (באמצע ניגש הר' וייס מלוס אנג'לס ומסר לאד"ש צי'ק) וכן נגשו מנהלי ישיבת חנוך לנער (שתיפתח השנה לקראת שנת החינוך – בי"ס העל-יסודי) ומסרו לאד"ש את מפתח הזהב של הבי"ס. ובראשם הר' נחום פארעגר, מנהלי המוסד – י בריסקי. י. זירקינד ומשה גולדשמיד. א' מהמנהלים הראה לאד"ש על התלמידים שלהם מיום הראשון. אד"ש חייך אליהם ואמר להם לחיים ולברכה.

צווה לנגן ניגון לכתחילה אריבער. הושיעה את עמך. נייע ז'רצי ומחה כפיו הקדושות. צמאה לך נפשי. ג' תנועות. נייעט נייעט ורמז לשרוק וכן רמז להגביר השירה.

טרם צאתו צווה לנגן ניגון ופרצת ומחה כפיו הק' ורמז לשרוק. בעת הניגונים חייך לכמה אנשים וביניהם הצלמים ואמר להם להגיד לחיים. ההתוועדות היתה שמחה מאד.

יום ג' י"ט אלול

לפני מנחה כשאד"ש נתן צדקה נפל מטבע מידיו הק' והר' בנימין קליין הרים זאת, ואד"ש נתן זאת לצדקה. אחרי מנחה ברך אד"ש (בלה"ק) את הנוסעים לאה"ק שיהיה נסיעה טובה וכתיבה וחתימה טובה.

כשאד"ש חזר מהבית עמד הצלם מר לוי"צ פריידין וצילם את אד"ש. אד"ש הסתובב אליו בחיוך ודיבר איתו כמה דקות.

בלילה כשאד"ש הלך לביתו עמד הפרטיזן מר ז. הכן לשירה, וכשאד"ש יצא מחדרו הק' התחיל לשיר. אד"ש חייך אליו ורמז בידו הק' להגביר השירה כמ"פ וכן כשישב במכונית.

יום ד' כ' אלול

לפני מנחה נתן אד"ש לילדים כסף לשים לצדקה וחייך אליהם. אחרי מנחה, עמדו ע"י ג"ע התחתון כמה מקורבים של הר' ויינבערג, אד"ש חייך אליהם ואמר להם שיהיה נסיעה טובה ולשנה טובה ומתוקה, אח"כ התחיל אד"ש להוציא מסוף שטרות כדי לתת להם לצדקה. באמצע הסתובב אד"ש ואמר לבחורים שעמדו שם, שלא כל דבר צריכים לדעת. אחרי שאד"ש נתן להם את השטרות ברך אותם שיהיה להם נחת מהילדים ומעצמם, וכתיבה וחתימה טובה.

אחה"צ כשאד"ש הלך הביתה עמד הצלם וצילם את אד"ש. אד"ש עבר ושאל אותו האם הוא גם אוכל ויושן. אד"ש המשיך דיבר איתו עד שהתיישב במכונית.

יום ה' כ"א אלול

בקרה"ת ברכו הרבה אורחים (מצרפת אנגליה ואה"ק) ברכת הגומל. כשיצא נתן אד"ש לילדות כסף לשים בצדקה. אד"ש נסע לאוהל. אחרי מעריב נכנס ליחידות הרש"ג ושהה שם כעשרים דקות. אד"ש הלך הביתה בשעה 11:00. הר' זושא עמד וכשאד"ש יצא התחיל לשיר, אד"ש חייך ורמז בידו הק' להגביר השירה.

יום ו' כ"ב אלול

לפני מנחה היה סידור על ספסל וכשראו אד"ש, בדק אם הסידור לא הפוך. הזאל למטה כבר התמלא עד אפס מקום ולא כמו שבתות הקיץ. לפני קבלת שבת גברו הדחיפות במזרח היות ואד"ש צריך לומר קדיש. אחרי מזמור שיר של יום השבת (של ה'לכה דודי') חיכו מספר דקות שאד"ש יאמר קדיש, ורק אחרי כמה דקות אמר אד"ש קדיש. אחרי התפילות אמר אד"ש קדישים, ואחרי התפילה ר' זושא לשיר אד"ש לאד"ש לא רמז בידו הק' להגביר את השירה. וכן כשאד"ש הלך לביתו התחיל לשיר ולא רמז אד"ש בידו הק'.