מר-חשון תשכ"ח - ר' ישראל יואל סוסובר

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

יום ב' ח"י מרחשון:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10:05, נכנס לקריה"ת 10:15. למנחה נכנס 3:17, בשעה 4:10 נכנס ר' ניסן מינדל והי' עד 5:05, ואח"כ נכנס ליב גרונר, ובשעה 5:10 יצא אד"ש למעריב על יד חדרו התפללו. ואחרי מעריב קרא אד"ש את מינדל חזרה והי' עוד רבע שעה, ואחרי נסע אד"ש הביתה ולא חזר הלילה.

יום ג' י"ט מ"ח:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 12:10, ובשעה 2:15 נכנס ר' בנימין גורדעצקי והי' עד 3:45 כשעה וחצי, ואח"ז יצא אד"ש למנחה. נסע הערב הביתה 4:20 וחזר 5:10. למעריב נכנס 6:46, ובשעה 7:10 נכנס חדקוב לאד"ש והי' עד שעה 7:55, ובשעה 8:05 יצא אד"ש עם כמה חבילות בידו ונסע הביתה, ולא חזר הלילה. נסע עם בנימין קליין מאוד מוקדם נסע. בנימין גורדעצקי נסע הערב לאירופה.

יום ד' כ' מ"ח:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10, למנחה נכנס 3:15. נסע הערב הביתה 4:20 וחזר 5:15. למעריב נכנס 6:46. אד"ש הי' עד שעה 1:40 לבד בחדרו, ואח"ז בא יעקב הרצוג עם שני אנשים והי' לבד כשעה, ואח"ז יצא וקרא עוד אחד, ואח"ז יצא וקרא לשני. לשני שאל אד"ש איפה הוא לומד ומה הוא לומד, מה לומדים בשבת, ודיבר איתו כמה רגעים, ובשעה 2:10 יצאו.

ושאלו את ר' יעקב הרצוג מה אמר אד"ש? חשב ואמר שיהי' הכל סודות, ואח"ז סיפר ואמר שיהי' רק כאן שלא יספרו בחוץ. אד"ש אמר שלא יסמכו על הגויים (הפירוש שכעת מדברים באו"ם הרבה הצעות), ואח"כ אמר שדיבר עם אד"ש בלימוד בנוגע לנס של פורים, שלא אומרים הלל שבנס של חוץ לארץ, ואח"ז נכנס חדקוב. ובשעה 2:25 נסע הביתה עם קרינסקי. אחרי מעריב ניגש דוד ראסקין, וסיפר לאד"ש שאשתו נולדה בת.

יום חמישי כ"א מ"ח:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 12:20, קראו בחוץ לחיים. דוד ראסקין קיבל עלי' מפני שאשתו נולדה בת, למנחה נכנס 3:15, נסע הערב הביתה 4:20 וחזר 5:10. ואח"ז נכנס ניסן מינדל. למעריב נכנס 6:40, ובשעה 10 נכנס חדקוב, ובשעה 10:30 נסע הביתה עם הרבנית.

יום ו' כ"ג מ"ח:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 1:10, ונסע הביתה הערב 3:40 וחזר 4:10, ונכנס למנחה 4:20. ירד למעריב 5:20. הביט בקונטרס ליקוטי שיחות, הלך הביתה 9:05.

יום ש"ק פ' חיי שרה כ"ד מ"ח:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10, ירד 10:05. התפלל אד"ש עד ב"ש ואח"ז הביט בתניא עד שהחזן אחז אחרי נשמת, ואח"ז התחיל אד"ש להתפלל מהר, אבל בק"ש לא הספיק עם החזן ואחז הציצית לפני אהבת עולם, ושמו"ע כבר אחז עם החזן בק"ש ולא חיכו על אד"ש, נגמרה התפילה 12:30. חכה למנחה והכריזו מנחה שעה 4, ובשעה 3:20 הלך הביתה וחזר 3:55. ונכנס למנחה שעה 4, ולמעריב נכנס בשעה 5:20 נסע הביתה 5:50.

יום א' כ"ג מ"ח:

הבקר בא אד"ש שעה 1:10, ולא יצא למנחה. נסע הערב 4:05 וחזר 5:10. למעריב נכנס 6:47, היחידות התחילה 8:30. נכנס זירקינד עם הבנים שלו, שני אחים הלברשטאם, שלום בער שפירא עם הכלה, ולוי עם הכלה. ר' יוסף וויינבערג, לייב ליין נסע לארץ ועוד.

בשעה 1:10 נכנס ר' מאיר הלבערשטאם אבא של חיים ברוך, והי' בערך שעה ואחריו נכנס אחיו ר' משה, ואד"ש קם. התפלפלו בלימוד, ואד"ש אמר לו שהספר שהדפיס ז"א ר' משה, אז יש כתב השורית.. הוא ראה שאד"ש יודע יותר טוב ממנו מה שכתוב בספר שלו! ודיברו בנוגע לאיזה ספר לא כ"כ חילוני, ואד"ש שאל אותו איך זה שהביט בספר הזה? אמר ר' מאיר שמים גנובים ימתקו. ע"ז אמר לו אד"ש שכתוב אצל אדה"ז שהי' מסובב השעון חזרה בזמן שלמד עם בנו של המגיד, ועל היתר הזה מים גנובים ימתקו! ואד"ש סיפר גם שאחד הי' אצלו ושאל אותו למה כעת צריכים חסידות? ענה אד"ש שבזמן הקדמונים שסבך הי' קם ממשנתו, הדבר הראשון הי' שהלך למקוה ואחרי המקוה למד נגלה ואח"כ הלך התפלל, ואחרי התפילה למד גם. אבל אתה איך שאתה קם אתה לוקח העיתון ה"קדוש", ואח"ז אתה הולך להתפלל... ויצא בהתפעלות. ובשעה 3 נגמר היחידות, ואח"כ נכנס חדקוב, ובשעה 3:30 נסע הביתה עם קרינסקי.

יום ב' כ"ד מ"ח:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 12:20, קראו בתורה אל יד חדרו. שעה 2:50 נכנס עוד זקן והי' עד 3:30, ואח"כ נכנס אד"ש למנחה. ובשעה 4:20 נסע הביתה וחזר מביתו 5:20, למעריב נכנס 6:47, נסע הביתה הלילה 11:30 עם הרבנית.

יום ג' כ"ה מ"ח:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10:30, מוקודם נכנס למנחה 3:15, נסע הערב 4:20 וחזר 5:20, נכנס למעריב 6:46. קבלתי תשובה מאד"ש בנוגע להשידוך "שיהא בשעה טובה ומצלחת", ובשעה 11:35 נסע הביתה עם הרבנית.

יום ד' כ"ו מ"ח:

הבקר בא אד"ש שעה 10:20 (מוקדם), נכנס למנחה 3:17, ובשעה 4:20 נסע הביתה וחזר 5:25. נכנס למעריב 6:47, לסלח לנו הכה פעם אחד ומיד חזר. נסע הביתה הלילה עם קרינסקי שעה 11:45. טילפנתי לקוויינט שנהייתי חתן, ומאוד שמח.

יום ה' כ"ז מ"ח:

הבקר בא אד"ש שעה 10, נכנס לקריה"ת 10:15. ובשעה 11:15 נסע למקה וחזר מהמקוה שעה 12:05, נסע לאהל 1:05 וחזר שעה 5:05, חצי שעה אחרי השקיעה, ונכנס למנחה וכבר הי' מאוחר להתפלל מעריב. למעריב נכנס 5:30, ואח"ז נכנס לביתו וחזר 6:45, ובשעה 8:15 התחיל לקבל ליחידות.

נכנס ברודשטיין ספרדא דדינא מבית דין צדק בירושלים, אד"ש אמר שעוד לא אתחלתא דגאולה, והי' שם כשלש רבעי שעה, גם קוטלרסקי הי' שם. והיום הוציאו הבחורים מחדש המאמר מים רבים ואד"ש אמר לו שיצא בעתו, שכעת יש מחלוקת עם הסאטמר, והמאמר הוציאו על שם קוטלרסקי, ואד"ש אמר שישתתף, ויקנה הרבה מאמרים ויפזרם. נגמרה היחידות 12:45 ואח"ז נכנס חדקוב, ובשעה 1:30 נסע הביתה.

יום ו' כ"ח מ"ח:

במעריב חכה אד"ש עד שיכריזו הפסוק של רש"י. הבקר בא אד"ש שעה 12:20, נסע הערב הבית 3:30 וחזר 4:10, נכנס למנחה 4:20. למעריב ירד 5:20, הלך הביתה 9:05. בקבלת שבת הביט בליקוטי שיחות.

יום ש"ק כ"ט מ"ח מבה"ח כסלו:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 8:10, ירד לההילים 9:30. אד"ש גמר לפני החזן ותהחיל לומר בע"פ קטורת, ובאמצע ניגש לשולחן ולקח סידור ואמר, ואח"ז החזיר אותו למקומו. ירד להתפילה 10:40, התפלל עד ב"ש ואח"ז הביט בתניא, ואח"ז המשיך עד שמו"ע. בב"ש ובחזרת הש"ץ הביט בסידור, ולפני קריה"ת הביט בליקוטי שיחות, וכך הביט גם באמצע קריה"ת, והשתיר (?) עם סדורו וגם הביט עד רביעי, ואח"ז הביט בחומש. נגמרה התפילה 12:35.

ירד להתוועדות 1:35, השיחה הראשונה הי' בנוגע לפרשה, ואח"ז הי' מאמר בתור שיחה, והתחיל ויתן לך. אח"ז ניגשו עם המשקה, וגם אני ניגשתי ואמר לי "בשעה טובה ומוצלחת ושיחלק בין המסובים". ואח"ז הי' שיחה בנוגע לאיזה מתנגד שדיבר בכינוס אגו"י על ליובאוויטש ועל יצחק אבינו ועל אדה"ז, אמר אד"ש: על יצחק אבינו אמר שאהב יצחק את עשו מפני שצד ציד בפיו, ז"א מפני שהביא לו אוכל אז אהב אותו, ושאל אד"ש איך יכולים לומר על יצחק אבינו כך? וגם אמר אד"ש שאפילו מתנגדים צריכים לומר כל יום עקידת יצחק! ואמר אד"ש שהשידוך של ליבאוויטש עם יצחק אבינו אנו שמח! אבל איך הי' יכול לומר כך ואף אחד לא חילק עליו? ועוד שעשו אותו נשיא הכבוד. הבאסטענער דיבר אז בכינוס שדיבר הראש ישיבה על דעת עצמו, וגם ע"ז אמר אד"ש שכל אחד פיחד לדבר ואמרו שהראש ישיבה לא יודע על תערובות שרוקדים, ועל הרש"י, שרש"י מתרץ את יצחק אבינו הוא לא יודע... ויכול להיות שהוא ראש ישיבה יותר גדול מיצחק אבינו כי לו יש כמה מאות וליצחק הי' כמה!! ואח"ז אמר אד"ש שכאן לא יושנים! כאן הי' מרוצה שיושנים ורק עשרה אנשים היו שומעים הי' מספיק, וגם לא ישנים רק בקושיא של רש"י, יש רק עשרה ששומעים! ואמר אד"ש לא רציתי לדבר בנוגע לזה אלא חיכיתי כל השבוע ולא ראיתי שלאחד זה איכפת שנגע לליובאוויטש את אדה"ז ואת יצחק אבינו!!! ואח"ז ביאר אד"ש את הרש"י כ"ז א-יב. נגמרה ההתוועדות שעה 4:15, ואד"ש מיהר מאוד ומיד נכנס למנחה, וגם הלך מהר הביתה. אד"ש חזר מביתו 5:10, נכנס למעריב 5:20, ונסע הביתה 6:15.