מר-חשון תשל"ד - ר' אהרן דב הלפרין

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

"תיפול עליהם אימתה ופחד"

מוצאי ש"ק פרשת נח תשל"ד.

בהתוועדות שהתקיימה היום, הרבי עמד על הניסים הגדולים שקרו במלחמת יום כיפור. בין הדברים אמר שנס גדול קרה ב-17-18 הימים האחרונים: 'בירושלים העתיקה יושבים שבעים אלף ערבים ומחבלים ויש להם קשר ע"י הרדיו עם המדינות השכנות וירושלים היתה בסכנה עצומה... וקרה נס למעלה מהטבע שהתקיים "תפול עליהם אימתה ופחד" ונפל פחד היהודים עליהם'.

בהמשך השיחה הרבי הדגיש את הכאב הגדול על כך ששוב מתחשבים בפוליטיקה במקום בשיקולי הבטחון. תוך כדי הדיבור על הנס של ירושלים, הרבי חזר ושלל בתוקף גדול כל רעיון של מסירת שטחים, וגם ביחס לנס שהסורים נעצרו מעצמם ולא המשיכו להתקדם לתוך הארץ ח"ו. הרבי אמר: היה אפשר לכבוש את דמשק ביום אחד. הרי הסורים ברחו ולא היה צבא שעמד נגדנו. אם היו כובשים את דמשק, סוריה היתה מסכימה מיד להסכם שלום. וזו אותה טעות שעשו בששת הימים, שנעצרו עשרה ק"מ לפני התעלה ולא התקדמו יותר...".