ניסן תש"ל - ר' שלמה זלמן לבקיבקר

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
 
שורה 4: שורה 4:
הי' בהתחלה מאמר ד"ה החודש הזה לכם, לאחר מכן שיחות בקשר לשבת הגדול, דיבר ג"כ בקשר למיהו יהודי ואמר (שעל המפלגה לומר בשקט אבל בתוקף שא"א שיהי' כזה חוק ושיצאו מהממשלה) באגה"ת פי"א כתוב שהקב"ה מרבה לסלוח, וכמ"ש בעזרא ורב לסלוח וקשה שאין מילים אלו בעזרא ולא בתנ"ך כולו. בעזרא אמנם מסופר על תשובה, ע"ז שלקחו נשים נכריות, אמנם את זה אפשר למצוא גם בחומש, והתי' שאדה"ז רוצה להביא דוקא מעזרא כיון ששם ישנו ענין שאינו בשאר התנ"ך שבמקומות שמסופרים גבי תשובה כגון גבי קין אז זה הי' חטא שעבר עליו רק פעם א' וכו' משא"כ בעזרא מדובר גבי חטא חמור מאוד שהגם שאינו מפורש עונשו אמנם עונשו חמור – קנאים פוגעים בו – בבועל ארמית. ועוד ששם מדובר שחטאו בזה זמן רב – כמה דורות ועזרא אמר שאינו יודע מה יכול להועיל כאן אז באו אליו ואמרו לו תן תודה דהיינו שכל אחד מאלה שהתחתנו עם נכריות שיודו שלא עשו טוב וכמובן שאח"כ יגרשום. אז אותו דבר גם כאן צריך לומר שהיתה טעות מצד כמה סיבות ואף אחד לא ישאל עליהם ואין בזה בושה זו לא טעות ראשונה וגם לא אחרונה וצ"ל שזה לא הי' טוב ולשלח הנשים וזה יותר טוב לבעל ויותר טוב לאשה היא אח"כ תודה לו ע"ז וצריכים לומר בשקט ובתוקף לתת דפיקה על השולחן ולומר שיוצאים מהממשלה. שבכלל דעתי (כך אמר) היא שאסור להשתתף (בממשלה?) שחוקקים חוקים נגד התורה. ויתכן שמה שעד עכשיו השתתפו בה זה רק כדי שעכשיו יצאו ממנה (ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות (באם לא יצאו?) ומה שאומר וכמ"ש בעזרא צריכה להיות הנקודה לאחר המילה בעזרא ו"ורב לסלוח" נמשך לאח"כ.
הי' בהתחלה מאמר ד"ה החודש הזה לכם, לאחר מכן שיחות בקשר לשבת הגדול, דיבר ג"כ בקשר למיהו יהודי ואמר (שעל המפלגה לומר בשקט אבל בתוקף שא"א שיהי' כזה חוק ושיצאו מהממשלה) באגה"ת פי"א כתוב שהקב"ה מרבה לסלוח, וכמ"ש בעזרא ורב לסלוח וקשה שאין מילים אלו בעזרא ולא בתנ"ך כולו. בעזרא אמנם מסופר על תשובה, ע"ז שלקחו נשים נכריות, אמנם את זה אפשר למצוא גם בחומש, והתי' שאדה"ז רוצה להביא דוקא מעזרא כיון ששם ישנו ענין שאינו בשאר התנ"ך שבמקומות שמסופרים גבי תשובה כגון גבי קין אז זה הי' חטא שעבר עליו רק פעם א' וכו' משא"כ בעזרא מדובר גבי חטא חמור מאוד שהגם שאינו מפורש עונשו אמנם עונשו חמור – קנאים פוגעים בו – בבועל ארמית. ועוד ששם מדובר שחטאו בזה זמן רב – כמה דורות ועזרא אמר שאינו יודע מה יכול להועיל כאן אז באו אליו ואמרו לו תן תודה דהיינו שכל אחד מאלה שהתחתנו עם נכריות שיודו שלא עשו טוב וכמובן שאח"כ יגרשום. אז אותו דבר גם כאן צריך לומר שהיתה טעות מצד כמה סיבות ואף אחד לא ישאל עליהם ואין בזה בושה זו לא טעות ראשונה וגם לא אחרונה וצ"ל שזה לא הי' טוב ולשלח הנשים וזה יותר טוב לבעל ויותר טוב לאשה היא אח"כ תודה לו ע"ז וצריכים לומר בשקט ובתוקף לתת דפיקה על השולחן ולומר שיוצאים מהממשלה. שבכלל דעתי (כך אמר) היא שאסור להשתתף (בממשלה?) שחוקקים חוקים נגד התורה. ויתכן שמה שעד עכשיו השתתפו בה זה רק כדי שעכשיו יצאו ממנה (ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות (באם לא יצאו?) ומה שאומר וכמ"ש בעזרא צריכה להיות הנקודה לאחר המילה בעזרא ו"ורב לסלוח" נמשך לאח"כ.
 +
[[Category:יומנים]]
 +
[[Category:ניסן|5730]]

גרסה אחרונה מתאריך 20:01, 22 באפריל 2011