ניסן תשל"ד - ר' יצחק מאיר סוסובר

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

קובץ:ניסן תשל"ד - ר' יצחק מאיר סוסובר.pdf

3:25 נכנס למנחה. בחוץ עמדו הרבה אורחים, והרבי הסתכל על כולם. אחרי מנחה שוב ניגש אל הרבי יצחק חורגין. הרבי הסתובב מעט, הביט עליו, והמשיך לכיוון החדר.

בצהרים הודיעו שמחר ב-8:30 תהיה התוועדות, ובקרב הבחורים השתררה מיד אווירת שמחה וריקודים.

9:35 נכנס למעריב.

10:50 הרבי יצא לקידוש לבנה, ונעמד לצד דרום. לפני שהתחיל את נוסח הקידוש הביט בלבנה, ולפני שבירך את הברכה הביט שוב. בסוף הקידוש לבנה מנער את שולי הטלית-קטן.

12:30 יצא מ-770 לכיוון הבית, ובדרך איחל למספר אנשים "א גוט חודש".

יום רביעי, יום הבהיר י"א ניסן, ע"ב שנה לכ"ק אדמו"ר שליט"א

בשעה 12:00 בערך נכנסו לג"ע התחתון אשתו ובנו של גרשון מענדל גרליק, והרבי נתן לאשתו 4 הגדות של פסח ומכתבים כלליים, וכן נתן לבנו הגדה ומכתב.

3:40 יצא לאוהל, ומיד כשנכנס למכונית חבש את המשקפים והתחיל לקרוא פתקים.

7:50 חזר מהאוהל ונכנס למנחה. אחרי מנחה ניגשו זקני החסידים לרבי ובירכו אותו, ואחרי שסיימו אמר הרבי ברכה קצרה (לא השגתי הנוסח).

9:30 הרבי ירד להתוועדות, טעם מעט מן הגביע, ומיד התחיל בשיחה הראשונה. אחרי השיחה התחילו לשיר את השיר החדש של שלמה קונין, והרבי סימן בראשו לנגן חזק יותר. לכמה אנשים הורה שיאמרו לחיים, ולכמה חייך וסימן בידו שיאמרו לחיים. במהלך הניגון הרבי מביט על כל הקהל ועונה לחיים לכולם.

באחת השיחות דיבר הרבי על מבצע מצה, ונתן ישר כח לאלו שעוסקים בזה. אחר-כך אמר שלפני כל דבר שעושים, צריכים לבקש מהקב"ה שיהיה בהצלחה, וגם לפני שעושים מבצעים צריך להתפלל שיפעל על הזולת ויצליח. ההקדמה לתפילה היא – "יהיב פרוטה לעני והדר מצלי", נתינת צדקה.

בכל ההתוועדות ניגנו ניגונים שמחים והרבי עודד הרבה. היתה שיחה אחת חריפה מאוד בענין של מיהו יהודי. בסיום ההתוועדות, לפני שקם לצאת, התחיל לנגן "ממצרים גאלתנו" במנגינת "כי אלקים יושיע ציון".

אחרי ההתוועדות נכנס לחדרו של הרבי, שלמה קונין עם קבוצה גדולה של שלוחים וכמה גבירים גדולים שהגיעו מלוס-אנג'לס, והרבי נתן לכל אחד מהשלוחים 10$ ולגבירים 100$. אחר-כך נכנס לחדר שלמה מיידנצ'יק.

בין המתנות שנתנו לרבי ליום ההולדת: סטענדער חדש לחדרו וארון קודש לספר התורה המונח בחדרו [כעבור זמן התברר שזהו ספר הפטרות עתיק ולא ספר תורה].

כשיצא לביתו, התחילו לשיר ועודד את השירה, וגם כשנכנס לרכב והתחיל כבר לנסוע, המשיך לעודד.

בלילה התוועדות השלוחים ב-770.