ניסן תשמ"ו - ר' מרדכי מישולובין

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

יום חמישי ראש חודש ניסן

10:02, כ"ק אד"ש הגיע מביתו, וכ- 2 דק' אח"כ נכנס לקריה"ת.

3:47, כ"ק אד"ש נכנס לתפילת מנחה.

7:06, כ"ק אד"ש נכנס לתפילת ערבית.

7:45, כ"ק אד"ש נסע לביתו - אחרי שנגמרה החופה בחוץ.

יום שישי ב' ניסן, יום ההילולא של אדמו"ר הרש"ב נ"ע, מייסד ישיבת "תומכי תמימים"

10:15, כ"ק אד"ש הגיע מביתו.

1:35, נסע לאהל, יש לציין שזה כבר זמן רב שכ"ק אד"ש לא נסע ביום שישי לאהל, אך היום כאמור - נסע וזאת לרגל "ב' ניסן".

5:40, חזר מהאהל, כ"ק אד"ש מיהר מאוד ואף לא המתין עד שהנהג - ב'. קליין יפתח את דלת המכונית, אלא פתח בעצמו ועד שהנהג הקיף את הרכב כדי לפתוח את הדלת, כ"ק אד"ש כבר הי' על סף דלת ג"ע התחתון (עדיין בדלת הצדדית), כעבור כ- 5 דקות יצא לספרי'ה, ושהה שם רק חצי דקה ואח"כ שב לחדרו, היו כאלה שחשבו שכ"ק אד"ש יצא להתפלל מנחה בזאל, אך בפועל כ"ק אד"ש לא יצא לזאל אלא התפלל בחדרו.

הגבאים הכריזו שוב שכמו שבשבת שעברה הי' שקט ויכלו לשמוע את החזן, גם הפעם מתבקשים כל הצעירים לשמור על רגע של שתיקה, ומהמבוגרים נדרש להשגיח על השקט, ומבקשים מאותם "ממונים" שהיו בשבת שעברה, שישגיחו גם על השבת הזאת, [רק לציין, שהממונים הם לא המבוגרים אלא הצעירים...]

מתחת לשולחנם של הגבאים מצאתי את התשובה לשאלה מה פתאום נזכרו בשבועות אלה לשמור "על השקט", כידוע שבשנת תשל"ד הייתה ל"ע מגיפה והרבה מזקני אנ"ש עברו לעולם האמת, אז אגוח"ח הכניסה "שאילתא" לכ"ק אד"ש, וכ"ק אד"ש ענה שבין הסיבות ובעיקרן הוא, היות והזקנים לא משגיחים בצעירים שלא ידברו בשעת התפילה, ובהנוגע כעת לענייננו, הי' נראה שהחל מצב דומה ח"ו (- כידוע לי"ח), ולכן הכריזו הגבאים את הנ"ל וד"ל ...

6:50, כ"ק אד"ש נכנס לקבלת שבת למעלה.

ב"לכה דודי" החל החזן לנגן בניגון של "בך ה' חסיתי", וכ"ק אד"ש סימן בידו הק' להגברת השיר, ואכן הקהל החל לנגן וכ"ק אד"ש המשיך ועודד, ובסוף כ"ק אד"ש סובב את ידו כו"כ פעמים להגברת הניגון.

9:05, כ"ק אד"ש יצא לספריה. המצב ברגלו עדיין איננו שפיר, אך ב"ה זה משתפר מיום ליום.

בנוגע למחר עדיין לא ידוע אם תתקיים התוועדות - בסמיכות לב' ניסן. מחד, בעבר היו התוועדויות כשחל ב' ניסן בשבת, אך לאידך, לא חייב להיות שגם היום ובפרט שזה רק בסמיכות - שתהי' התוועדות.

יום שב"ק פ' תזריע, ג' ניסן

10:00, כ"ק אד"ש נכנס לתפילת שבת בזאל למעלה, אחר התפילה טרם יציאתו של כ"ק אד"ש מהזאל [כשסידורו אחוז בידו הק',] פנה לייבל ביסטריצקי (יו"ר "הצלה", וחבר בוועד המסדר) אל הגבאי פינסון ודרש ממנו (- בקול רם ...) שיכריז ע"ד הבחירות, הנ"ל הכריז שמחר יתקיימו בחירות בקינגסטון (- כוונתו הייתה בעזרת הנשים - בכניסה שברח' קינגסטון) גרונר שאלו "בחירות לֶמַה"? ... כ"ק אד"ש חייך על מקומו, והנ"ל השיב בהכרזה, שמדובר בבחירות לרבנים בשכונה, אח"כ כ"ק אד"ש יצא לחדרו, וכמובן - שלא הודיעו על התוועדות.

1:30, כ"ק אד"ש יצא מחדרו אל הספריה, יחסית זה מוקדם מהרגיל וכך שהוועד המסדר כלל לא הי' מוכן, וכשכ"ק אד"ש עבר ע"י השולחן שמול חלון המזכירות ראה על השולחן חומש וסידור מונחים על פניהם, וכ"ק אד"ש הפכם. [תיכף אח"כ 2 בחורים אחזו בסידור והחומש והתפללו ולמדו בהם]. אח"כ כ"ק אד"ש הגיע לדלת של הספריה ודפק על הדלת ופתחו מבפנים וכ"ק אד"ש נכנס. וכעבור שעה בערך חזר לחדרו.

6:00, כ"ק אד"ש נכנס לתפילת מנחה, ממש ברגע האחרון מצאו חזן שיעמוד כש"צ, החזן הי' לוי"צ שפירא אחר התפילה הכריז הרב יודל העלר על "הבחירות לרבנות" שיתקיימו מחר החל מהשעה 8:00 בבוקר, ומבקשים מכולם לבוא לקלפי, אח"כ ירד הנ"ל לזאל למטה והכריז שוב על כך.

7:25, כ"ק אד"ש נכנס לתפילת ערבית.

8:00, נסע לביתו כשמעודד בדרכו את השירה.

יום ראשון ד' ניסן

10:32, כ"ק אד"ש הגיע מביתו, אח"כ יצא לחלק צדקה לאנשים, נשים וטף, כעבור רבע שעה שב לחדרו, בין האנשים שעברו לקבל "ניקל" לצדקה מכ"ק אד"ש הי' א' שנישק את ידו הק' של כ"ק אד"ש, כמו"כ הי' אחד שביקש ברכה "לילדים" כ"ק אד"ש ענה לו "אמן", הנ"ל הי' פה גם לפני כחודשיים וביקש ברכה וכ"ק אד"ש ברכו.

מחר אופים מצות עבור כ"ק אד"ש (- מזה שולח כ"ק אד"ש מצות אל רחבי תבל), אך כצפוי - כ"ק אד"ש לא ישאב בעצמו היום את ה"מים שלנו", כי הוא נוסע היום לאהל.

2:32, כ"ק אד"ש יצא מחדרו לנסוע לאהל, ע"י המכונית עמדו קהל רב, וביניהם היו כמה אנשים שאמורים לנסוע הערב לאה"ק, אשר חיכו ע"י הרכב ע"מ לקבל את ברכת "צאתכם לשלום". הקהל הרב שעמד ע"י המכונית וחסם (שלא בכוונה) את הדרך, גרם להתאמצות יתר של הוועד המסדר שדאג לפנותם לצדדים. כשכ"ק אד"ש הגיע לרכב בירך את הנוסעים לאה"ק, הפעם לא זכו הנוסעים לקבל מטבע לצדקה [כמו הנוסעים ביום ד' האחרון] וכנראה, כי הם קיבלו היום בבוקר. [בין הנוסעים הי' גם אותו אדם שביקש בבוקר ברכה מכ"ק אד"ש], כ"ק אד"ש סימן בידו ל"שלום" ואף עודד בידו הק' [מתוך מכוניתו] - את השירה, השוטר שליווה מקדימה הכיר את המלאכה שמוטלת עליו, ותיכף בתחילת הנסיעה הדליק את האזעקה הוא נסע עד אולבני ומשם פנה לכביש הראשי של איסטערן פארקוויי.

6:30, הרב מענטליק, הרב חדקוב, הרב דוד רסקין ועוד ... יצאו לשאוב מים שלנו, הרבה בחורים עמדו לראות את המחזה, אך כדי שהמחזה הזה לא ישכח, הגיע חיים ברוך והסריט את העסק (כהרגלו), ההסרטה כעת זהו רק ה"תיפתח" שלו להיום, כי בערב צפויה לו עבודה גדולה יותר ...

8:25, כ"ק אד"ש חזר מהאהל, אנ"ש והת' חיכו בשטח כשעה ויותר כי כזכור בפעמים האחרונות חזר כ"ק אד"ש מאוד מוקדם מהאהל, בין האנשים היו גם כאלו שעמדו עם תינוקיהם בידיהם ... כמובן שקהל רב נכח בעת התפילה כ- 10 דק' אח"כ נכנס כ"ק אד"ש לתפילת - מנחה - מעריב.

9:02, כ"ק אד"ש נסע לביתו. מתוך המכונית סימן בידו לשלום אל הקהל, ואף עודד את השירה שבפי הקהל.

היום התקימו הבחירות לרבני השכונה, הבחירות התקיימו בעזרת נשים שבקינגסטון, הלך קצת שמח אך בסופו של יום זה עבר יפה, בשעה 9:00 נסגר הקלפי, הספירה נערכה על בימת ההתוועדוית, וכמובן שחיים ברוך, מתעד את כל הנעשה. אחוזי ההצבעה הם גבוהים מאוד, ולפועל נבחרו בשלושת המקומות הראשונים: הרב מארלו, הרב אזדאבא, והרב חנזין.

יום שני ה' ניסן

10:10, כ"ק אד"ש הגיע מביתו, ונכנס אח"כ לקריה"ת.

10:35, קהל גדול מאוד הסתופף ע"י 770 מה קרה? ובכן, טרגדי'ה, אשה צעירה כבת 35 , הלכה לעולמה ללא הודעה מוקדמת, היא נפטרה באופן פתאומי והשאירה אחרי'ה 11 ילדים צעירים, המדובר הוא באשת א' השלוחים בלוס אנג'לס, וארונה אמור בכל רגע להגיע הנה, ידידים ומכרים של המשפחה ושכנים ותושבי השכונה הגיעו לחלוק כבוד אחרון , בתוך כמה דקות הגיע הארון, אנשים נשים וטף, מבוגרים וצעירים, כולם הזילו דמעות, התעכבו כ- 10 דק' ואח"כ נסעו לבית העלמין,

ברוך דיין האמת!

3:29, כ"ק אד"ש נכנס לתפילת מנחה, אחרי התפילה נכנס כ"ק אד"ש לחדרו מלווה בידו הק' את השירה, היום לראשונה שר הקהל (- קודם תפילת המנחה) את השיר החדש לכבוד י"א ניסן שהלחין שלום ברוכשטט הקהל שר את זה בהיכנסו של כ"ק אד"ש לזאל, ביציאתו שרו כרגיל "דידן נצח" (- שמתקרב מיום ליום), ואם כבר מדברים על השיר החדש, קצת פרשנות, האמת היא שהלחן של השיר מזכיר (- למי שמכיר) את השירים בלחנו של לייבאלע העשל, (פולישער'ס ניגונים ...), אבל בתוספת מלח ובהורדת חומץ אפשר לברר אותו לקדושה, הקהל שהתבלבל בין המלח והחומץ ... הוסיף חומץ והוריד מלח, ואתם יכולים להבין לבד שהשיר הוא ללא טעם וללא ריח, אפי' טעם פולישער אין בו, וזאת גם הסיבה שה"מבינים" ובעלי החוש בנגינה - מעקמים אפם כששומעים את השיר, ולכן רשות השידור ד- 770 - ודכל העולם, לא רצה להשמיע את השיר לרחבי תבל ובצדק, [תקוותם הייתה - שיגיע שיר נוסף ויותר פיקנטי, אבל כמובן שאין שיר אחר ...], ובעקבות בעי' זו ביקש המלחין מכל הת' - שיופיעו היום בערב ב- 770 והוא ילמד את השיר "על בוריו", הנ"ל הי' אופטימי מאוד, אך כמובן שתהי' לו עבודה קשה.

היום אפו את המצות של כ"ק אד"ש - ששולח לכל רחבי תבל, עדיין לא יודעים במזכירות - עם מי לשלוח את המצות לאה"ק, שמעתי שהם מחפשים אחר אדם שרוב שנותיו כבר מאחוריו, זו עדיפות ראשונה עבור השליחות, אך כנ"ל שעדיין אין להם כזה ובלית ברירה יסתפקו בכל נוסע אחר למרות שאינו עומד בתנאי הנ"ל. בשעה טובה דלת חדשה ב- 770 , א' מהחלונות שבדלת קיבל סדק מיד בהרכבת הדלת, הדלת עצמה נראית יפה ו"עשירה", הידית של הדלת מצופה בצבע זהב, אך עדיין יש שם בעי' קטנה - היות והדלת צרה קצת מהדלת הקודמת, ע"כ, המנעול קצר מלתווך בין הדלת לקיר, ובינתיים מקום המנעול מתבטא בחלל ריק.

7:28, כ"ק אד"ש נכנס למעריב, אחרי התפילה דיבר כ"ק אד"ש עם בנו של הרב ב. גורדצקי בג"ע התחתון כמשך 7 דקות לערך, אח"כ שהה כ"ק אד"ש כמשך שעה בחדרו. גרונר גם היה שם.

8:40, כ"ק אד"ש נסע לביתו.

יצא לאור מכתב כללי של כ"ק אד"ש לכל אנ"ש ברחבי העולם בתאריך של ר"ח ניסן.

יום שלישי ו' ניסן

10:19, כ"ק אד"ש הגיע מביתו.

יש שליח למצות, א' מחשובי הת' אברהם קנלסקי זכה להיות הנוסע היחיד - השבוע - לאה"ק הנ"ל נוסע מחר בעז"ה לאה"ק, והפעם בניגוד לתמיד - יקבל הנ"ל את המצות בג"ע התחתון ולא בספריה.

3:15, כ"ק אד"ש נכנס לתפילת מנחה.

7:15, נכנס למעריב, ומיד אחרי מעריב נסע לביתו, שמתי לב (-בעומדי קרוב ) שכ"ק אד"ש פתח בסידורו (- לפני שמו"ע) במקום ההגדה, ואחר שמו"ע דפדף לתחילת הסידור (- הי' נראה שם דף חלק - בלי מפתח ענינים), ואח"כ פתח כ"ק אד"ש בא"ב הגדול, ובא"ב הקטן, ואח"כ בסדר הד"נ, ולאחרי זה בברכות השחר, לבסוף פתח במקום של ערבית, וסגר הסידור.

יום רביעי ז' ניסן

10:10, כ"ק אד"ש הגיע מביתו.

3:25, נכנס למנחה - עמדו ע"י הקופה כ- 20 ילדים קטנים (בנים ובנות) שהגיעו עם מדריך, כ"ק אד"ש נתן מטבע לכ"א מהם ואח"כ שמו בקופה, אחרי מנחה נכנס השליח של כ"ק אד"ש לשלוח את המצות לאה"ק - קנלסקי שי', הנ"ל נכנס לג"ע התחתון [והיות שלא נוכחתי שם במילא אני לא יכול לדעת האם הי' גם בג"ע העליון], כל צוות חברי המזכירות נוכח במעמד, כמו"כ "הבעה"ב של ELAL" (הרב) קותי ראפ, וכמובן גם הצוות של וועד המסדר, על שולחן בג"ע התחתון עמדו כ- 16 קופסאות של מצות - מכוסות בפלסטיק לבן, כ"ק אד"ש נתן לקנלסקי חבילה של שטרות שימסרם לגוף ציבורי (לא יודע למי) בכפ"ח ואח"כ פנה לקותי ראפ ואמר לו "מסתמא הכל מסודר עה"צ היותר טוב" (זה הלשון בערך), ואח"כ החל הוועד המסדר להעביר את הקופסאות אל המכונית שחנתה ע"י הדלת - הצדדית (- משם כ"ק אד"ש נכנס ויוצא לאחרונה) זאת מכוניתו של ליבעראוו מהוועד המסדר, ושמעתי מהם שכ"ק אד"ש נכח כה"ז עד תום הובלת החבילות אל המכונית, כל הענין הי' במשך רבע שעה, אח"כ כ"ק אד"ש נכנס לחדרו.

חברי המזכירות חזרו לעבודה סדירה, וקנסלקי עם ליבעראוו וקותי יצאו דרך הדלת הצדדית, כעת שמעתי שהם נכנסו אל ג"ע העליון ואח"כ כ"ק אד"ש עמד בפתח בעת הובלת המצות, הת' יוסקה מייזליש זכה לסדר את המצות - בפנים - הנ"ל הי' הממונה מטעם הישיבה על אפיית המצות של הת'. הת' ואנ"ש הצטופפו ע"י דלת ג"ע התחתון לרגע שתפתח הדלת ויזכו לראות את כ"ק אד"ש. קנלסקי קיבל ג"כ מכ"ק אד"ש 2 דולר האחד לתתו לצדקה כאן טרם הנסיעה, והשני שיתן לצדקה באה"ק,

נוסעים לשדה התעופה קנדי, בשעה 7:30 אמור המטוס של אל - על להמריא לאה"ק עם השליח קנלסקי ועם המצות, התלוו לשליח כמנין בחורים וכמובן גם קותי ראפ שאמור לסדר את משלוח המצות, קותי ניגש למנהל, הנ"ל אישר מיד את משלוח המצות ואח"כ העבירו את המצות ל... מטוס, ורק לאחר מכן עלה גם קנלסקי על המטוס, נותרה עדיין שעה אחת להמראתו של המטוס, כעבור חצי שעה המצות חזרו לנמל, מה קרה פה? קנלסקי כבר על המטוס, והמצות ברחו ממנו... בתוך כמה דקות מגיע אדם בעל סמכות "רצינית" ומודיע לקותי שחסרה חתימה לאישור נסיעתם של המצות, ובמילא שילך לסדר את החתימה ורק אח"כ יאשר לשלוח את המצות, קותי נלחץ מאוד כי תיכף ימריא המטוס (עם הטייס ללא מטוס ... - השליח בפנים והמצות ... בחוץ), כמובן שסידר זאת במהירות האפשרית, אך איחר את המטוס, והמצות ישארו עד לטיסה הבאה, המנהל הרגיע בכך שהמטוס הראשון חונה בדרכו בלונדון, ואילו השני נוסע ישיר ללוד - ובמילא השני יקדים (- לפי התוכנית) את הראשון ברבע שעה, כך שהשליח יוכל להספיק לקבל את המצות בנתב"ג, כמובן שלכל לראש מודיעים למשלח, לכ"ק אד"ש, קותי צלצל למזכירות ב- 7:30 , ונתקבל מענה מיד מכ"ק אד"ש שאם כל החילוק הוא רבע שעה לא נורא! כמובן שמיד שלחו הודעה לקברניט המטוס שיודיע לקנלסקי שהמצות נדחו לטיסה הבאה, כך שגם לא יחשוב שהוא יושב מעליהם ולאידך שיהי' מודע שכנראה יקבלם בנתב"ג ע"י המטוס הבא שיוצא מניו יארק בשלוש שעות אחריו ( 10:30 ), אך נוסע ישיר.

חוזרים רגועים (כביכול) ל- 770 , ומסתמא המשך הדברים כבר ידוע לכולם, בלונדון עשו חניית ביניים והעלו נוסעים, ובניסים מצאו בבדיקה האחרונה חומרי נפץ (במשקל 25 ק"ג) במזוודה של אשה אחת, וכמובן שהורידו את כל הנוסעים ועשו שוב בדיקות וכו' במטוס ומחוצה לו, כך שהמטוס התעכב כמה שעות טובות בלונדון, והגיע באיחור רב לאה"ק, אני מאמין שהנוסעים (- היהודים עכ"פ) ברכו פעמיים "הגומל", עכ"פ כאן בשדה תעופה כבר מודעים שבפעמים הבאות לא יעשו בעיות לשלוחים וכו' של כ"ק אד"ש, שאין ספק שבזכות כך זכו נוסעי המטוס להינצל מהיפך החיים, עובדי אל - על התבטאו גם במאחז"ל "מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה", וזוקפים לזכותם של המצות את 2 הטיסות.

7:15, כ"ק אד"ש נכנס לתפילת ערבית, וכנ"ל על הכותרות שירו של ברוכשטט שהלחין לי"א ניסן, גם הפעם שרו אותו, בשבת אי"ה תהי' זו ה"שירת בכורה" של כל הקהל בעת ההתוועדות.

7:45, כ"ק אד"ש נסע לביתו.

יום חמישי ח' ניסן

10:15, כ"ק אד"ש הגיע מביתו ונכנס אח"כ לקריה"ת.

2:25, כ"ק אד"ש נסע לאהל, המשטרה מלווה מלפנים ו- 2 מכוניות (- מאורגנות ע"י הוועד המסדר) מאחור. מזג האויר זועף, השמים שופכים מים על כולם ללא יוצא דופן, אך עכ"ז עמד קהל רב ושר "דידן נצח", ואף זכה לקבל את עידודו של כ"ק אד"ש ע"ז.

9:15, (כ- 3 שעות אחרי השקיעה - שעה די מאוחרת בניגוד לפעמים האחרונות - למי שזוכר), כ"ק אד"ש שב מהאהל, הזאל הומה מאנ"ש ואורחים, והאמת היא שהיו הרבה שמרצונם הטוב רצו ללכת, אך היות ועדיין לא התפללו מנחה [- כי תכננו במחשבתם שכ"ק אד"ש יחזור בסביבות 7:30 ויתפללו במנין שלו] ובמילא הצ'אנס היחיד הוא להתפלל עם הרבי, כ- 10 דק' אחרי בואו מהאהל - נכנס כ"ק אד"ש לתפילת - מנחה - מעריב בזאל, מי שעוקב אחרי הזמנים פה ב- 770 יודע שהמקסימום שכ"ק אד"ש חזר מהאהל הי' ב- 8:30 - כשנסע בשעה 3:10 ואילו היום כ"ק אד"ש נסע ב- 2:25 וחזר 5 רכבים ליוו את כ"ק אד"ש בחזרה , ב- 9:15 מהאהל.

9:50, כ"ק אד"ש נסע לביתו.

י"א ניסן מתקרב, הטנקים של צא"ח - 20 טנקים שכורים מחברת "הרץ", יצאו היום למבצעים מהשעה 11 בבוקר עד 7:30 בערב, מתחילה תיכננו על 37 טנקים (כנגד שנות הנשיאות מתש"י - תשמ"ו ובכלל) ועל כל טנק הי' השם של שנתו לדוגמא טנק מס' 1 - תש"י, מס' 2, תשי"א, וכן הלאה, אך בשל תקלות טכניות נסעו בפועל 20 טנקים, השיר של ברוכשטט שכבר ראה אור ע"ג קסטה (בליווי מוסיקה של אלי ליפסקער) הי' על הטייפים של הטנקים, וכשחזרו ל- 770 השמיעו את השיר ברמקול, וחלק מהקהל [- שהמתין בינתיים לבואו של כ"ק אד"ש מהאהל] פתח בריקודים סוערים מתחת לגשם הזועף, מרחוק חשבתי שיש פה איזה חופה וכדו', אך כשהתקרבתי נוכחתי ... המלחין שלום ברוכשטט שהי' נוכח בין הקהל - שבע נחת ואושר, ומסתמא יזכה בפעם השלישית ששירו יכנס לשירי ליובאוויטש, ולמרות שיש עוד שלושה שירים של מלחינים אחרים, נראה ששירו של ברוכשטט (- שיחסית לגביהם הוא הנורמלי והרלוונטי] ייכנס ל- 770 , ישנם כאלה שמאוכזבים, אך רובא דרובא מסכימים ומעריצים ...

לאור בקשתו הנפשית של כ"ק אד"ש (- מש"פ שמיני) להוציא לאור קובצים על הרמב"ם ומה טוב שיצא עד ערב פסח - יום הולדתו של הרמב"ם, נרתמו כל בני הישיבות, וכן שכונת קראון הייטס - כאן ציווה ה' את הברכה, להוציא לאור קובצים, ועד כדי כך שבגלל עומס העבודה על בעלי הדפוס יאלצו מס' קובצים לחכות עד אחרי הפסח אך "מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה".

גם בכל רחבי תבל - ובאה"ק במיוחד מוציאים קובצים על הרמב"ם, תשובה מיוחדת במינה של כ"ק אד"ש ליו"ר צא"ח בנחלת הר חב"ד - להוציא לאור עד ב' ניסן, ואכן זכה ושלח כבר לכ"ק אד"ש את הספר שנק' "הר המלך" - אל כ"ק אד"ש לכבוד ב' ניסן.

מעריכים שתתקיים התוועדות גם ביום א' י"א ניסן [כזכור, שכ"ק אד"ש ענה למארגני הווידאו שהתוועדות י"א ניסן - בשבת] אוירה של י"א ניסן כבר מורגשת בין הקהל, ובעצם כל מי שנושם אויר ב- 770 כבר מריח שזה י"א ניסן. כל הת' מהישיבות (- כולל , אלו שלומדים בשליחות) הגיעו ל- 770 והאחרונים שבהם הגיעו היום בלילה, כגון לוס אנג'לס ומיאמי כמו"כ אורחים רבים הגיעו מכל קצווי תבל - לכ' י"א ניסן, וכזכור שיצאה תשובה מכ"ק אד"ש שהתוועדות י"א ניסן תהי' בשבת, תשובה זו יצאה למארגני הווידאו בהתוועדויות הגדולות וביניהם - י"א ניסן, במילא כל מי שרצה להרגיש ולחזות י"א ניסן בליובאוויטש שבליובאוויטש, הגיע כבר מלפני השבת, אם כי לא מן הנמנע שתתקיים התוועדות גם ביום ראשון.

הלילה בסביבות השעה 2:00 , עשרות בחורים נמצאים ב- 770 , חלקם לומדים רמב"ם, וחלקם מתוועדים, לפתע שומעים ברקע את השיר החדש "רצית ה' ארצך", בלית ברירה קיבל עליו חיים ברוך את הדין וסוכ"ס החל להשמיע את הקסטה של ברוכשטט לקהל, וזאת אחרי שכל הקהל כבר מכיר את השיר ע"י הטנקים שנסעו, היום וכנ"ל, אך ככלות הכל הי' מאוד נעים ללמוד רמב"ם עם מוסיקה ברקע, ואותם אנשים שהתוועדו הי' להם ג"כ על מה להיתפס ...

כך השמיע הנ"ל את הקסטה במשך 3 שעות.

בדלת החדשה של הכניסה ל- 770 הרכיבו סוף סוף את המנעול.

יום שישי ט' ניסן

10:22, כ"ק אד"ש מגיע מביתו, הנהג ב. קליין הביא את הרכב ברוורס (- כרגיל) אך הפעם "לא זז הרוורס", הנ"ל הסתכל בטעות בראי הלא נכון ותיכף בהיכנסו לחניה נתקע עם הרכב בגדר החומה, נשמעה מכה עד למרחקים, הנ"ל התיישר עם הרכב ונכנס שוב ברוורס, אך כנראה הי' לחוץ, ולכן לא שם ליבו לכך שהדלת הישנה של 770 שעמדה שם שוב - מכה, ליבעראוו מהוועד המסדר דפק בידו על המכונית כדי להרתיע את הנהג, אך כשעשה זאת יחד עם המכה בדלת - לא הרוויח כלום, כפשוט, על כ"ק אד"ש לא ראו שום סימן מיוחד, בשעת מעשה עמדו המון אנשים, בפרט לאור העובדה שהיה זה יום מאוד יפה שמש בחוץ חלק מהפנס האחורי נשבר, ובמגן נהי' כמה חריצים, המדובר במכונית השחורה (- הנמוכה), ולא באפורה.

5:15, כ"ק אד"ש יצא לספריה וכעבור 10 דק' חזר.

7:15, כ"ק אד"ש נכנס ל"קבלת שבת" לזאל למעלה, הזאל עמוס מאורחים ומאנשים, יש בקושי אויר לנשימה, נושמים בקושי אך כולם שמחים, בלכה דודי החל החזן לשיר בניגון של "יפרח בימיו", וכ"ק אד"ש עודד את הקהל בידו הק' כמו"כ אח"כ ב"רצה נא במנוחתנו" החל החזן לנגן וכ"ק אד"ש עודד עם ידו הק', וכמובן שהי' מאוד שמח, טרם כניסתו של כ"ק אד"ש לתפילה - אמר משהו למזכיר גרונר, לא ידוע לי על מה, בזאל למטה שוב הודיעו גם היום מטעם הגבאים - שהקהל ישמור על שקט כבשבתות הקודמות, וכמו"כ הודיע הגבאי פינסון שאי"ה ביום א' י"א ניסן בשעה 2:40 יהי' "סיום" על מסכת שבת ב- 770 , וכולם מתבקשים ומוזמנים לבוא, מכל הישיבות יצאו לאור לכבוד י"א ניסן - קובצי הערות הת'.

9:05, כ"ק אד"ש הלך לספריה, המזכיר גרונר ליווה את כ"ק אד"ש מאחריו, ולפני הדלת הגיע גרונר ופתח, ואח"כ כ"ק אד"ש נכנס.

יום שב"ק עשור לחודש, פ' מצורע - טהרה, שבת החודש, שבת הגדול

10:00, כ"ק אד"ש נכנס לתפילת שבת לזאל למעלה, אחר התפילה הכריז הגבאי על התוועדות,

1:20, הזאל למטה עמוס כבחודש תשרי המון אנשים, שלוחים מרחבי העולם, המון בחורים, והמון אורחים.

1:30, כ"ק אד"ש ירד להתוועדות, הקהל שר את השיר החדש, כ"ק אד"ש הגיע למקומו, נהי' שקט, אח"כ החלו לשיר שוב את השיר של פ"ה, שרו את זה 3 פעמים וזה נמשך כ- 10 דק' כי השיר די ארוך - מורכב מ- 3 פסוקים וכ"א כפול 2, השיחות היו יחסית ארוכות, [לבד מהמאמר שהי' די קצר], אחרי השיחה על פרש"י וכו' חילק כ"ק אד"ש משקה לכל השלוחים שנוסעים מחר לסידני באוסטרליה, (- 10 במספר, - הנ"ל פותחים ישיבה חדשה, עד כעת הי' ישיבה רק במלבורן), אח"כ נתן כ"ק אד"ש את בקבוק המשקה למשגיח של אהלי תורה הרב מענדל מרוזוב, ואח"כ החל לשיר "והריקותי לכם ברכה" וכדקה אח"כ אמר לגרונר משהו שיגיד למרוזוב. במשך כל ההתוועדות צהבו פנו של כ"ק אד"ש, ובכלל הי' מאוד שמח, לקראת סוף ההתוועדות הורה כ"ק אד"ש לגבאי פינסון שיכריז על הסיום, והנ"ל הכריז תיכף ומיד (- כנ"ל בליל שבת).

אח"כ החל כ"ק אד"ש לנגן את ניגון הקפות לאביו, ועודד חזק את הניגון, ובסוף הזכיר שוב על בתי חב"ד וכו' (מה שדובר ע"ז בשיחות), וציווה לחזן טלישבסקי לנגן, "יהי רצון".

6:00, נגמרה ההתוועדות, ותיכף החלו להתפלל מנחה, אחר מנחה התיישב כ"ק אד"ש על הכסא ואמר "עבדים היינו", גם הקהל נשאר להגיד עבדים היינו, למי שלא הי' סידור קיבל את דפי ההגדה בקובץ שהופץ למאות עותקים בין הקהל במשך ההתוועדות, אחר אמירת ההגדה החל הקהל לנגן "על אחת כמה וכמה ..." וכ"ק אד"ש עודד בידו לכל עבר ועלה לחדרו, הקהל מיהר לביתו לאכול סעודת שבת.

7:30, כ"ק אד"ש נכנס לתפילת ערבית [לקול שירת הקהל בשטורעם עד כי רעדו אמות הסיפים], אחר מעריב נכנס כ"ק אד"ש לחדרו, וכעבור 5 דק' יצא לקידוש לבנה, בינתיים [- לפני שכ"ק אד"ש יצא לקידוש לבנה] - החל הקהל לשיר ולרקוד עם השיר החדש - בהוספה של הפסוק "אך קרוב ליראיו ישעו לשכון כבוד בארצנו" - כי בהתוועדות כ"ק אד"ש התייחס לשיחה לגבי הפסוק הזה, ולכן פעם הא' שרים "הראנו ה'" ובפעם הב' שרים "אך קרוב", וזה יוצא לגמרי לא רע ...

אחר קידוש לבנה חזר כ"ק אד"ש לחדרו, והקהל פתח בריקודים נכנסנו לי"א ניסן, לציין, שנמצאים פה הרבה מאוד אנשים.

8:00, הרבנית נסעה לביתה עם הנהג גאנזבורג [תמיד משתדלים להרחיק את האנשים משם, אך הפעם משום מה כולם עמדו, כנראה כי היום נסעה מאוחר יחסית - כשהאנשים כבר בחוץ ומחכים לכ"ק אד"ש...]

8:20, כ"ק אד"ש יצא מחדרו, לפני כניסתו במכונית פנה אליו הרב שלום פוזנר ובקש ברכה על נסיעתו לאה"ק, כ"ק אד"ש ברכו, אח"כ שאלו כ"ק אד"ש על הילד של ר' אליקים וואלף (שעמד גם הוא שם) האם הילד הזה נכדו, נענה הרב פוזנר ואמר לא הוא הנין שלי, אח"כ ציווה כ"ק אד"ש למזכיר גרונר שישאל את זושא ריבקין [- שעמד ג"כ ע"י המכונית] מתי נוסע לארץ, הנ"ל ענה לגרונר שבאם כ"ק אד"ש לא ייסע לפסח לאה"ק - ישאר אף הוא עד לאחרי פסח. 6 טנקים חונים על השדרה של איסטערן פארקוויי בהיכון לקראת המבצעים של יום ראשון, לכבוד יום הבהיר י"א ניסן [- זה בנוסף לטנקים שיצאו ביום חמישי ג"כ לכ' י"א ניסן, כזכור יצאו 20 טנקים].

עדיין לא ידוע מה יהי' בקשר להתוועדות של יום המחר.

יום ראשון י"א ניסן "יום הבהיר" - יום הולדת פ"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א

8:30, ריקודים ברחוב של 770 , רובם מתנדנדים, כ- 30 תמימים רוקדים את השיר החדש מזה כמה שעות, הדבר התחיל אתמול בלילה בחצות, הכינו טור שלם באוכל מכל טוב, בזאל הגדול ד- 770 , רבים מחשובי אנ"ש והת' הגיעו להתוועדות, על פני כולם נבעה ארשת של רצון לקבלת החלטות טובות, הרב בערל שם טוב נטל את שרביט הדיבור למשך 3 שעות, אח"כ נח קמעא ובהתחמקות חרישית נעלם מהשטח, אז נטלו לידיהם כמה מחשובי הת' את רשות הדיבור ולכל לראש החלו בניגון החדש, ובזה המשיכו כל הזמן עד שנגמרו כל ה- 50 בקבוקי המשקה, האמת היא שיש עוד כמה מאות בקבוקים של משקה, אך הם מיועדים ל"דידן נצח". א"כ מאיפה נאספו כל הבקבוקים? אלא שהיום זה ערב פסח וכ"א רוצה להיפטר מהמשקה, ולכן כולם הביאו ל- 770 את בקבוקיהם.

10:18, כ"ק אד"ש הגיע מביתו, וכעבור 2 דקות יצא ל"הול" (- שבין ג"ע התחתון והזאל) והחל לחלק שטרות של דולר לכאו"א וכמובן שזה הי' הפתעה בעיני כולם, ומיד "חברך חברא אית לי'", כ"א הודיע לשכנים וחברים והחל תור גדול במהלך התור כשניגש אדם זקן לקבל דולר, אמר לו כ"ק אד"ש שלא ראה אותו אתמול בהתוועדות ... אח"כ כ"ק אד"ש אמר לו שנשמע בשו"ט... כ"ק אד"ש חילק לגברים במשך כשעה, ואח"כ חילק לנשים כחצי שעה, מניסיון קודם (בי"א שבט) רצה הוועד המסדר לסגור את הדלתות מיד כעבור מחצית השעה, אף כ"ק אד"ש הורה להם שברצונו לתת לכאו"א.

11:45, כ"ק אד"ש שב לחדרו, ומי שעדיין לא קיבל חיכה כ- 5 דק' וזכה לקבל ע"י חברי המזכירות.

12:43, כ"ק אד"ש נסע למקוה, הנהג הי' ב.קליין כמובן שזאת הייתה הפתעה - בלתי שגרתית ובמילא לא עמדו ע"י המכונית הרבה אנשים,

1:16, כ"ק אד"ש שב מהמקוה.

3:11, כ"ק אד"ש נסע לאהל [כזכור בפעם האחרונה כשנסע הי' זה בשעה 2:20].

8:13, כ"ק אד"ש חזר מהאהל, המון אנשים נכחו ב- 770 - במקביל לחודש החגים, כעבור 2 דק' נכנס כ"ק אד"ש לתפילה ובהיכנסו סימן בידו הק' להגברת השיר - "רצית ה' ארצך" [יצויין, שכבר תקופה ארוכה לא זכינו לראות את כ"ק אד"ש כשמעודד בידו בהיכנסו לתפילה], בינתיים נכנס חיים ברוך והתקין רמקול בג"ע התחתון, כדי שכולם יוכלו לשמוע את הברכה של כ"ק אד"ש (- כמענה - ובהוספה על ברכתם של זקני אנ"ש בשם כל אנ"ש) וכמו בכל שנה כמו"כ השנה הקהל זכה לשמוע את הברכות ברמקול, אחר התפילה כ"ק אד"ש נכנס לג"ע התחתון, הדלת נשארה פתוחה, הרבה זקנים וזקני זקנים עמדו שם, והפעם בירך בשם כולם הרב שנ"ז (גי'מי) גור ארי'ה, הנ"ל איחל הרבה ברכות והצלחות לכ"ק אד"ש, אח"כ כ"ק אד"ש כמענה בירכם בהוספה מרובה, כ"ז נמשך כ- 5 דק', [כידוע שבשנים קודמות הי' מברך הרב מ.פ. כץ זצ"ל], אחר התפילה נכנס "הספר" לספר את כ"ק אד"ש [וזהו סיבת העיכוב].

9:10, כ"ק אד"ש נסע לביתו כשבדרכו למכונית, וגם בתוכו עודד חזק את הקהל בשירה וריקודים.

היום נכנסו כמה שלוחים לקבל מצות עבור אזוריהם, ביניהם הי' אברהם חזן - מילאנו, וכמו"כ בסוף שבוע שעבר נתן ללוי שמטוב (בנו של אברמ'ל) מצות (ק"ג) עבור הונג קונג (- שם נמצא גיסו מרדכי אבצן).