סיון תשי”ג - ר' יואל כהן

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יום ב' קורח תשי"ג

יחס הרש"ג שליט"א לכ"ק שליט"א נשתנה לגמרי בטוב, הוא בא לכל התוועדות, וגם בעניני הישיבה (אחרים אומרים שגם בעניניו הפרטיים, אך איני יודע זאת בבירור) הוא שואל אצל כ"ק שליט"א, כמעט כל שבוע, עכ"פ גייט ניט אַ דורך אַ משך פון צווי וואָכן שאינו נכנס לכ"ק שליט"א למשך כמה שעות.

בדבר החתונה, הנה הרש"ג רצה מאוד שכ"ק שליט"א יהי' על החתונה, אמנם הרבנית מוסיא תי' לא הלכה לחתונה באמרה, אָן דעם מאַן גיי איך ניט, ומ"מ היא עזרה מאוד אויף אַיינקייפן וכו' געבאַקט וכו' והשתדלה שהכל יהי' על הצד היותר טוב.

היא גם שידלה את אנ"ש לילך על החתונה, (לפועל, כמעט שאף אחד מאנ"ש לא היו), ביום הנישואין א' י' סיון האָט זי אַראָפגעשיקט משקה עם מזונות, אַז די בחורים זאָלן פאַרבריינגען, ובקשה שיחזרו איזה מאמר דעם טאַטנס כמו שחוזרים בכל החתונות, והוסיפה לומר: מה נוגע כל הענינים, עס איז דאָך דעם טאַטנס אַ שמחה.

כ"ק שליט"א, הנה בחג השבועות, הזכיר בהמאמר ענין של חתונה כיצד מרקדין לפני הכלה, ואח"כ בהשיחה, היו שני גאַנצע שיחות ארוכות בענינים של נישואין, כמו"כ לקח הרבה יין (כי הרופאים אסרו לו לקחת משקה, ובאמת גם יין אסרו לו אבל מ"מ) אַ האַלבן נאלן וויין, זויערין (זה יין חזק).

גם דיבר עם הרש"ג בעת הניגונים ואמר לו שיהי' שמח, ובתוך הדברים אמר לו: איר זייט דאָך מבלבל די הסברים אין חסידות, אין חסידות גיט מען אַלעמאָל אַ הסבר כמו חתונת בנו יחידו, און איר זייט... מיט מיין שמחה זייט איר ניט יוצא... איך טו אפ, די אַלע ענינים וואָס איך דאַרף אָפטאָן טו איך אָפ איצטער.

הענדל האַוולין הי' ונמצא עכשיו אצל כ"ק שליט"א, ומעניין ביותר הנהגת כ"ק שליט"א עמו, אשר אחרי כל מעשיו, הנה בחיצוניות כ"ק שליט"א מקרב אותו, בעת ההתוועדות פלעגט ער שטיין אייבן אָן לעבן רבי'ן, בשבועות אמר לו בחשאי: אַז איר זייט ברוגז אויף מיר, איז וואָס איז דאָס נוגע צום אויבערשטן.