שבט תש"מ - ר' מיכאל אהרן זליגסון

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מדיה:שבט תש"מ - ר' מיכאל אהרן זליגסון.pdf

תוכן עניינים

י' שבט: המבצעים של הקב"ה

בשעה 9:30, הרבי נכנס להתוועדות. ולכבוד ההתוועדות בא הרה"ג ר' יוסף-בער סלובייצ'יק.

הרב סלובייצ'יק ישב לצד הרבי בקרוב וסמוך לו. נראה שכמה דברים בשיחות הראשונות ובפרט באופן וסגנון שיחת "הסיום" היה מוסב לרב סלובייצ'יק. הרבי הושיט לו את הקערה עם (עוגות שברכתם) 'מזונות' שייקח מזה. אחר שלוש שעות, הרב סלובייצ'יק עמד ממקומו ודיבר עם הרבי ואיחל לו כו'. הרבי עמד מלוא קומתו והמתין עד שהרב סלובייצ'יק יצא.

לסיום ההתוועדות, הרבי דיבר על שנת השלושים שמאז מתחיל תקופה חדשה.

אמר שהחתן ראזניק שי' יעשה שבע ברכות ורמז (באופן שאלה) האם נטל ידיו? האם יש מניין כו'.

הרבי ציוה לנגן את ניגון ה"בינוני", ואחר הפסק איזה שיחה ניגנו - ניגון הכנה, ניגון אדמו"ר הזקן נייע דזוריצי, ניגון עוצו עצה, ניגון הושיעה את עמך, והתחיל לנגן ניעט ניעט ניקאווא.

לאחר-מכן, הרבי ניגן בעצמו 'צמאה לך נפשי'.

אחרי הברכה אחרונה, הרבי אמר: שאחרי כל המבצעים וההתוועדויות כו' הרי התוצאה ('אויספיר') הוא שיהיה המבצע של הקב"ה בעצמו שיגאל בני ישראל מהגלות.

י"א שבט: כמה יש לך בבנק?

הרבי הגיה את השיחה של שבת פרשת בא בנושא ההשתלדות עם הילדים.

הערב קיבל הרבי אורחים ב'יחידות', להלן רשמים מכמה מהם:

1. ילד מספרד נכנס עם אביו שי'. הרבי שאל את הילד האם הוא יודע מה זה ט"ק? והילד הראה פתיל של הציצית. הרבי נתן לו דולר ואמר שימסרנו לצדקה כשיגיע למדינתו. הילד ענה "אוקיי". ושאל אותו הרבי מאיפה הוא יודע שפה זו?

2. אחד מצרפת סיפר כי הוא אינו בקו הבריאות מפאת שהמוח אינו עובד כדבעי. הרבי ענה לו: שיביאו רופא מערים פאריס או ליאון (מכיוון שהרופאים בעירו אינם מציגים שיטה אחת), ולכן יביא רופאים מעיר אחרת כמו פאריס.

3. אחד נכנס ולא רשם את שאלות על פתק כנהוג. הרבי בירך אותו והזכיר את כל העניינים שהיה לחסיד במחשבתו.

4. לאחד הרבי אמר שהקב"ה כבר בירך אותך ואת חברך וכו'.

5. לאחד הורה הרבי לחזור בשנה הבאה עם כל המשפחה שלו.

6. לאחר קבלת דולר, הרבי שאל אחד כמה חשבונות יש לו בבנק. ההוא ענה שיש לו שתיים. והרבי נתן לו שתי שטרות של דולר והורה: שיכניס לתוך החשבון וזה יוסיף לו ברכה ושפע בגשמיות כו'.

7. לה"זוכה בגורל" הרבי אמר שייתן בסך מסוים של 30 דולר לכל אחד.

י"ב שבט: השפעה על 'גויים טובים'

לאורח מברזיל, הרבי אמר באידיש: "דו ביסט א דוגמא חי' פון א אידן וואס היט תורה ומצוות, און ווערט ניט נתפעל פאר גוי'שקייט, נאר די גויים ווערען נתפעל פון דיין אידישקייט. במילא איז דאס משפיע אז די גויים ווערען גוטע גויים און די אידן ווערן גוטע אידן, ושתצליח אין די השפעה אין שטאט און אין דער גאנצער מדינה".

הנ"ל אמר לרבי: דער רבי זאל תמיד זיין פריילעך.

הרבי ענה בחיוך רחב: "איך וועל זיין דא פריילעך און דו וועסט זיין דארטאן פריילעך".

לאורח מאוסטרליה הרבי אמר: שמהישיבה הגדולה ועד היאטקע טאר זיך ניט פארמאכן.... אני יודע שאתה הרב הראשי אבל צ"ל שגם העולם ידע מזה. ואמר לו שבהבית-דין דשם לא ייכנס מפני שבעיר צריכים להקל ואין זה לרוח אנ"ש וגם לא תועלת 'ניט פאר מיר און ניט פאר דיר'.

הנ"ל שאל לרבי היות שפינחס זה אליהו והוא כהן, והוא עצמו גם כהן ומכיון שאי' יכריז על ביאת משיח במילא שייך ניצוץ אלי' אליו שבמילא שואל מאד"ש מתי יכריז.

פניו הק' של הרבי נשתנו, וענה בחיוך: רגע לאחר ביאתו אין צורך בההכרזה. רגע לפני זה הרי נכנס בסוג נביא שמנבא על נבואה של נצטווה על זה שיכול לקבל עונש על-זה.

הרבי הוסיף וסיפר כי פעם נסע ברכבת ופגש שני יהודים ודיבר איתם אודות ענייני יהדות. "והם שאלו אותי: אם אני שייך לחוג שמאמינים שלמחר יבוא משיח? ועניתי שכן", הרבי גילה.

ושאל הנ"ל (ביחידות) מהרבי הרי כל ישראל מאמינים בזה?

הרבי ענה: כמו שהיהודי שפגשתי בה"וואקזאל" (תחנת הרכבת ברוסית), ישנם ג' ענינים שאם מישהו שטורעמט וועגען דעם יודעים שהוא ליובאוויטש. מיהו יהודי, החזרת השטחים, וביאת משיח.

אחר שהנ"ל יצא מיחידות הואיל הרבי לקרותו בחזרה ואמר לו "מען האט זיך אזוי פאר רעט על-דרך הגאולה ומשיח ושכחנו על-דרך עולם הזה הגשמי", ונתן לו דולר לצדקה.

בהתייחסות לספר הליקוטים שיוצא-לאור זה עתה, הרבי שאל האם הספר יוגמר עד י"א ניסן.

תשובה שהתקבל מהרבי בימים אלו: נתקבל ותשואות חן ודבר בעתו - בסמיכות לראש-השנה לאילנות ביום השבת-קודש שבת שירה בשנה השביעית שבת לה'. אזכיר על הציון.

שבת בשלח, ט"ו בשבט: בני היכלא עם הקהל

בעת ההתוועדות שהחלה בשעה 1:30 אחה"צ, הרבי דיבר כמה עניינים בתור המשך ליו"ד שבט ואמר שבעצם היה צריך להיות הדיבור בזה בי' שבט ואינו יודע מדוע היה באופן כזה דווקא. בהשיחות דיבר כמה עניינים נפלאים. הרבי לא אמר מאמר.

בסיום השיחה הרביעית, הרבי הביט על השעון ואמר שהיות שזה קרוב לשקיעת-החמה, במילא הוא ידבר מייד על פירוש רש"י. הרבי פתח החומש ובסיום שתי השיחות אמר בכזה הלשון "צי אהער צי אהין - יהיה הגאולה כו'".

הרבי סיים את ההתוועדות עם שאלות בפירוש רש"י והערות על ספר הזוהר, וציוה לנגן "בני היכלא". בעת הניגון הרבי פתח את הסידור ושר יחד עם הקהל.

בשעה 4:40, הרבי התחיל את הניגון ניעט ניעט ניקאווא. אחרי תפילת מנחה, הרבי התחיל עוד הפעם לנגן "ניעט".