שבט תשי"ג - ר' יואל כהן

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

??? אחרי י' שבט תשי"ג

ההתוועדות דיו"ד שבט הי' ביום ב' בערב, כ"ק שליט"א בא מהציון מאוחר, כבר הי' כ – 15 רגעים אחר השקיעה, והתפלל מנחה במהירות, אך באמצע חזרת הש"ץ האָט ער זיך שטאַרק פאַנאַנדער געוויינט.

בשעה השמינית לערך שעתיים אחרי תפילת ערבית, נכנס לביהמד"ר, מקום שם ערכו ההתוועדות, אמר לחיים, וציוה לנגן את הבינוני, ואח"כ אמר דא"ח ד"ה באתי לגני, בהמאמר הזכיר את כל הרביים, גם הזכיר את הבעש"ט והה"מ, אבל לא ע"פ הסדר כ"א בין הצ"צ ובין כ"ק אדמו"ר מהר"ש.