שבט תשכ"א - ר' שמואל לו

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

בעת ההתוועדות של מוצש"ק י"א שבט, אמרתי לרבי 'לחיים', ובמחשבתי כיוונתי שאזכה להיות מקושר באמת לרבי. אח"כ אמר הרבי שיחה חזקה מאד ע"ד ענין ההתקשרות, ודיבר בארוכה ע"ד התעוררות פתאומית להתקשרות, ואשר דבר זה מגיע מפני שהרבי חשב עליו באותה שעה. ובכדי לחזקו, שלא יתעלם ההתעוררות אח"כ, חשוב שהאדם יעשה משהו להביא התעוררות זו במעשה בפועל, וכך יהי' לה קיום. ואח"כ כשנכנסתי ליחידות (לאחר היחידות רשמתי 'הנחה' מהנאמר, ו'הנחה' זו היתה למראה עיני קדשו) אמרתי לרבי, שבהתאם לדברי קדשו בההתוועדות, ברצוני לשאול היאך אכן מביאים זאת לפועל. הרבי ענה לי כך: "העצה היא כמ"ש ב'היום יום' (כ"ד סיון), וללמוד מה שאני לומד". אך כיון שהרבי לא פירט לי מה הוא לומד, אמרתי לרבי בסוף היחידות: "דער רבי האט געזאגט איך זאל לערנען וואס דער רבי לערנט..." ואמר הרבי "איך לערן נגלה און חסידות!" [אמרתי לרבי: "הרבי אמר שאלמד מה שהרבי לומד...", והרבי נענה מיד ואמר "הנני לומד נגלה וחסידות"].