שבט תשכ"ג - ר' יהודה לייב גראנער

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הרבי מעיר על ניגוני ניחו"ח

ב' כ"ד שבט תשכ"ג

ר' שמואל זלמנוב סיפר: הלילה שמע כ"ק אד"ש תקליט החדש של ניגוני חב"ד והעיר כמה הערות:

הניגון סטאוו יא פיטו שמנגן שמשון חריטונוב אמר הרבי: הוא מנגן ניגון זה כמו שאני שמעתי הניגון והי' מאד מרוצה מזה.

הנרות הללו: לברר בדיוק אם ניגנו זה בליובאוויטש [בספר הניגונים ע' נב בהקדמה לניגון זה: "הניגון הזה שרו תלמידי ישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש במקהלה בימי החנוכה].

האפ קאזאק: בבא א' - לא הוטב בעיניו וצוה לתקן.

שאמיל: באם אי אפשר באופן אחר, לזמרו רק בכלי זמר.

ניגון דביקות: לא שמעתיו עד עתה, אבל הוא הארציגער ניגון.

אחרי שגמרו הנ"ל - בקש להשמיע הטייפ של מר שז"ר (נאומו ביום כ"ד טבת ש.ז. בירות"ו). השעה הי' כבר מאוחרת, סמוך לשעה 12 ואמר: הגם ס'איז שפעט אבער ס'איז ניטא קיין אנדער צייט [=הגם שמאוחר אבל אין זמן אחר].