שבט תשמ"ג - ר' אורי הולצמן

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ליל ש"ק פ' וארא, אור לר"ח שבט

אד"ש נשאר בחדרו הק' בליל שבת ולא הלך לביתו מחמת הקור. בשעה 9 בא לייבל ונכנס אל כ"ק, וביציאתו מסר הודעה על התוועדות למחרת.

ש"ק פ' וארא, ר"ח שבט

ההתוועדות הסתיימה ב-4:55. 6:15 נסע לביתו.

יום א' פרשת בא, ב' שבט

היום התקיימה בניו ג'רזי חגיגת סיום ס"ת הרביעי לאחדות ישראל שע"י מרכז ישיבות תומכי תמימים, בארגונה של הנהלת ישיבת תו"ת במאריסטאון. החגיגה החלה בשעה 2, וכתוצאה מכך היה 770 ריק במשך כמה שעות. במנחה הקהל הי' מועט ביותר, וגם העשרות הבודדות שהיו שם ניסו להסתיר עצמם מפני כ"ק בפינות ביהמ"ד מגודל הבושה שלא נסעו להשתתף בחגיגה. יום ב' ג' שבט

היום בבוקר הגיע ל-770 ספר התורה הנ"ל, לאחר שהספיקו לקרוא בו פעם אחת בישיבת תו"ת במאריסטאון. כשנכנס אד"ש לקריה"ת, קראו בס"ת זה (כמובן שבעקבות המאורע, הקהל בקריה"ת הי' גדול מן הרגיל...). כשהכניסו הס"ת בחזרה לארון הקודש, התחיל הקהל לנגן "שישון ושמחו", ואד"ש הגביר השירה בתנועות יד רחבות כו"כ פעמים, ולאחר מכן יצא והמשיך לעודד השירה לעבר הקהל עוד ועוד גם בדרכו אל החדר...

לאחר כניסתו לחדרו הק' החלו אנ"ש והת' לרקוד במעגל על יד ג"ע התחתון.