תמוז תשי”ג - ר' יואל כהן

מתוך Yomanim

גרסה מתאריך 22:24, 12 ביוני 2013 מאת MendelMamesh (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

ג' תמוז תשי"ג

הרש"ג שליט"א סיפר לי שביקש מכ"ק שליט"א שיגיה את השיחות דשבועות, כי זה שייך להחתונה, וכ"ק שליט"א אמר לו אַז מען וועט זען נאָך י"ב תמוז, עוד סיפר לי הרש"ג שדיבר עם כ"ק שליט"א אודות זה וואָס ער גיט ניט אַרויס די מאמרים, ואמר לו: אַז אימצער וואָלט פרעגען באַ מיר וואָס פאַר אַ חסידות צו לערנען, וואָלט איך אים געהייסן לערנען דעם שווערס חסידות.

אגב, אחד הי' אחרי שבועות ביחידות, ושאל איזה דבר שהסתפקו בהמאמר, וכ"ק שליט"א הי' זייער אופגעלייגט, וביקש את המאמרים, ואמר לו כ"ק שליט"א שאין לו פנאי על זה, ואמר הנ"ל הרי על מכתבים הוא עונה, ואם היו כותבים עוד הרבה מכתבים הרי הי' עונה על כל המכתבים, איז זאָל דוכטן אשר המאמרים איז ווי נאָך אַסאַך מכתבים? ואמר כ"ק שליט"א (הנ"ל מספר שפני קדשו היו רציניים מאוד בעת שאמר זה), אויב דאָס וואָלט קוועטשן דעם עולם אַזוי ווי די בריוו וואָס מ'פרעגט, וואָלט איך טאַקע מוז געבן.

י"ז תמוז תשי"ג

בי"ב תמוז נסע כ"ק שליט"א על הציון, גם כל אנ"ש נסעו, בערב אחר תפילת ערבית הי' ההתוועדות, קודם המאמר אמר אשר הענין דמח"ז אין הכוונה על המחשבות שמצד עצמם אין ראויים, כ"א כאשר המחשבות הם טובות אבל זרות בענין זה שעוסק בו, הנה גם כאשר המחשבות מענינים נעלים יותר, מ"מ זה מח"ז שמקלקל, ובמילא, להיות שבהתוועדות יש ב' ענינים, דער פאַרבריינגען שמדייקים רק על תוכן הענין, והמאמר שמדייקים גם על התיבות, לזאת יתחיל מהמאמר, דכאשר יתחיל מהפאַרבריינגען יהי' לו מח"ז אודות המאמר, ואף שהמאמר הו"ע נעלה יותר, מ"מ זה מח"ז בהפאַרבריינגען שמבלבל.

בקשנו בכתב את כ"ק שליט"א, להיות אשר ישנם כמה ענינים בלתי מובנים לנו בהמאמר, וקשה לבררם בכתב, שיגביל לנו זמן להיכנס לשאול. וענה, שישאלו בכתב, ואם לא יספיק, וועט מען שפעטער זעהן.

כ"ק שליט"א אסף מעות עבור אהלי... [יוסף יצחק] שנקראים ע"ש בעל השמחה, ולהיות שביום הולדתו מזלו גובר, ימשיך עי"ז השפעת טוב בגו"ר.

י"ח תמוז תשי"ג

היום נכנסו כל התלמידים הנוסעים, לכ"ק שליט"א, כ"ק שליט"א מסר ע"י הרב חדקוב לכל ב' הנוסעים (בד"כ נוסעים שניים ביחד) ב' שקלים, א' לסדר התוועדות בדרך, וא' ליתן על צדקה כאשר יבואו חזרה.

א' דברים תשי"ג

אתמול הי' התוועדות, מאמר ד"ה אלה מסעי בנ"י, בין השיחות אמר: קיבוץ גלויות אין גשמיות, דאַרף מען ניט משיח'ן פאַרשפאַרן קיין ארבעט, דאָס וועט משיח טאָן, און מיר האָבן דאָס ניט בכח, אבער קיבוץ גלויות אין רוחניות דאָס דאַרף מען טאָן, היינו עבודת הבירורים, וכל הזמן דעכשיו הוא נסיעה צו משיח'ן.

במשך ההתוועדות ציוה לנגן ב"פ "אני מאמין", וסיים שהעבודה צ"ל בשמחה, הגם עס גייט די ניין טעג ומשנכנס אב ממעטין בשמחה, הרי נאמר על זה רק ממעטין, היינו ממעטין מהשמחה שיהי' בביאת המשיח. אח"כ אמר בדרך צחות: און עס וועט מען זיין בשמחה איז שמחה פורץ גדר, וועט דאָס פורץ זיין אויך דעם גדר משנכנס אב ממעטין בשמחה.

בכלל איז אין ביהמד"ר איצטער ממש א "וואגזאל" מ'לייפט אַרום, דער פארט, דער לייפט קויפן א בילעט, דער פאקט זיך, און אין ווינקל זיצן עטליכע בורים און מען חזר'ט דעם נעכטיקן מאמר, עס איז לעבעדיק.