תשרי תשי”ד - "שיחות קודש" (החדש)

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

ראש השנה

בליל א' קודם תפילת ערבית ציוה כ"ק אדמו"ר שליט"א לנגן א הארציקן ניגון, וניגנו "אבינו מלכנו". למחרת אמר הרב שמואל לוויטין לרב חדקוב, שאמר לכ"ק אדמו"ר שליט"א שהורה לרב מדרכי מענטליק, להכריז לפני התקיעות שבעת התקיעות כולם יעמדו על הארץ ולא על ספסלים.

ב' דראש השנה

אחר שחזרו מתשליך רקדו לפני 770, וכ"ק אדמו"ר שליט"א הביט מהחלון. בעת חלוקת כוס של ברכה, במוצאי ר"ה, אמר לאחד: "דו קענסט ניט אוועקלויפן פון דעם אובערשטן אילו אין לונדון, בלייב דא, לערן אין ישיבה, און ווער א חסיד". כשהלך לחדרו עמד ליד החלון שליד המדרגות ומטפחת בידו, ועדד בדו הק' שירקדו בחיות.

ערב יוכ"פ

התפלל שחרית בציבור, ומהר מאוד, עד שבקושי השיג אותו הש"ץ. אחר התפילה חילק לעקאח בחדרו. דלת חדרו היתה פתוחה והי' תור גדול. אחרי תפילת מנחה נכנסו אליו לקבל ברכתו.

יוכ"פ

עלה למפטיר יונה. את המארש שקודם התקיעה ניגנו זמן רב, כי הי' עוד מוקדם. כ"ק אדמו"ר שליט"א עודד בחוזקה בידיו הק' שישרו חזק יותר, והיה נראה כאומר "דידן נצח"!. במוצאי הצום התאספו בבית-הכנסת הרבה מהת' ומאנ"ש והתוועדו ורקדו. באמצע נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א וראה שרוקדים, ואח"כ שלח בקבוק יין להתוועדות.

ליל י"ג תשרי

אחר תפילת ערבית נתן לרב שמואל לוויטין 9 דולר לקניית משקה, להתוועדות לרגל יום ההילולא של אדמו"ר מהר"ש.

יום ב' דחג הסוכות

להיות שהקביעות היא בערב שבת, לא ישבו בהתוועדות עד מאוחד, ואף שעל-פי דין הרי אפשר לקדש באמצע, אבל כ"ק אדמו"ר שליט"א לא רצה לקדש, וכשנעשה חשיכה אמר שאחד יקדש ויוציא את כולם, כדי שהעולם יוכלו לקחת משקה. לפועל לא ישבו מאוחר. אומרים שאח"כ אמר טעם לזה, לפי שיש שיעור כמה מותר לשתות מטעימה האחרונה עד ברכת-המזון. ולכן כעבור שעה לערך אחרי השקיעה, שמאז לא טעם מאומה, ברך ברכת-המזון על הכוס.

שמחת בית השואבה

באמצע ההתוועדות אמר: איך וויל ניט מען מיר חושד זיין אז איך רעד אוןרעד און סוכ"ס וועל איך רעדן וועגען לערנען חסידות .. וועל איך רעדן און עס וועט ניט זיין חשד בחנם, ואמר: הערט זיך איין אידען מען דארף לערנען חסידות...

ליל שמח"ת

אחר ההתוועדות נעמד כ"ק אדמו"ר שליט"א על ספסל בכדי שיראה את כל הקהל. אמר לבחורים שיצאו החוצה וידברו עם הקהל הרב שהגיע.

יום שמחת תורה

גם היום ההתוועדות לא היתה עד מאוחר, בגלל הקביעות בערב שבת, כנ"ל ביום ב' דחג הסוכות.

כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר שהוא צריך להשלים עוד כמה ענינים, ולכן תהי' התוועדות מחר (שבת בראשית) לפנות ערב. אחרי התפילה (המשיך כ"ק אדמו"ר שליט"א) תהי' התוועדות כמו בכל שבת מברכים, אך לפנות ערב תהי' התוועדות המשך דשמח"ת.