תשרי תשכ"ח - ר' שמואל הלוי הבר

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יום ג' ב' חשון תשכ"ח

ב"ה יש כל כך הרבה למסור מתשרי זה ממש חדש המושבע בכל, זה כבר 11 התוועדויות שזכיתי לשמוע מאז בואי ו-10 מאמרים כי בכל התוועדות היה מאמר חוץ מליל שמח"ת כרגיל, החידוש כמדמני שגם השבת היה מאמר, בהתוועדות זו היה אד"ש רציני מאד לעומת כל חדש תשרי ובפרט סכות ושמח"ת שהיו פניו שמחים.

מכל השיחות היו כמה שהיה משהו מיוחד ובעיקר משמח"ת הן לילה ראשונה שדבר מענין החינוך בארה"ב ובכלל לאן מוליך החינוך כעת, ולעומת זה החינוך האמיתי ברוסיה, וסיפר שקבל מכתב מבחור משם המתלונן על מחשבות זרות בתפלה והאריך אד”ש לומר שהבחור מסר נפשו לכתוב זה אולי יקבל עצה ובכה אד”ש מאד כשסיפר זה והיה אריכות הדיבור מענין היצה”ר שאומר לו עשה כך שאומר לו רקוד בשמח”ת למעלה מהגבלות וכו' וכו' הכל הוא מסכים אלא אח”כ את שכלך - הוא אומר - מסור לחכמות העולם ומה לך להכניס זה בתורה התורה היא למעלה מטעם ושכל וצריכים לקבלה מצד עצם הנפש ולכן תרקוד בשמח”ת עם הס”ת ריקוד שלמעלה מהגבלה וטעם ודעת, אבל אח”כ את השכל לא!

ובזה האריך אד”ש מאד את המחלה שבאמריקה שמפחדים מהשכנה וכו' ולבסוף יוצא מהבנים ביטניקעס וכיו”ב ר”ל.

בהתוועדות של מוצאי שבת בראשית — ההתוועדות הגדולה של שמח”ת — היו כמה שיחות מיוחדות ובוודאי שמעתם כי זה וודאי יחזרו בענין המאורעות שארעו לאחרונה בארץ ישראל והסביר שזהו השופר גדול שנאמר והיה ביום ההוא יתקע וגו' ואמר אד”ש ששופר פירושו חרדה, הכוונה שחרדה גדולה תתקוף את העולם את בני ישראל ועי”ז באו האובדים בארץ וגו' והשתחוו לה' והאריך ששני מלחמות העולם זהו נבואה הקודמת שנאמר בה וה' בשופר יתקע ובא בסערות תימן שתהיה חרדה שתתקיף את כל העולם ובקיץ זה היה השופר גדול, כי כזו חרדה — אמר אד”ש — לא היה אפילו כשנהרגו 6 מליון יהודים בפועל ממש ובאכזריות וכו' ובכל זאת לא פעל זה הזזה עצמית ויצאו ידי חובה בקרעכץ וכו', ודווקא כאן במלחמה זו כלם נחרדו ופעל עליהם ביטול מציאותם שזהו ה”והשתחוו” וצריכים כעת לנצל ושיהיה זכינו ולעשות שזה יהיה לה' לעניני קדושה ומלכות.

את תוכן הדיבור כבר שלחתי הביתה ובקשתי להראות לך ג”כ, גם האורחים יביאו אתם את השיחה אבל אומר לך שראיתי את השיחה הכתובה ואין זה כמו ששמעוה, נוסף על זה שכל שיחה זה כך.